Közérdekű – Alaptevékenység

A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

– Alaptörvény
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
– A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
– A Zala Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata SZMSZ
– A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata

 

 

Önként vállalt feladatok:

1. részvétel a Pannon EGTC-ben és a CETC EGTC-ben
2. M9 Térségi Fejlesztési Tanács (elnökség, munkaszervezete a ZMTÜ Kft.)
3. Balaton Fejlesztési Tanács tagság
4. Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
5. Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (100 %)
6. hazai, EU-s és határon átnyúló együttműködési programok keretében elnyert pályázatok végrehajtása (jelenleg 5 benyújtott Central Europe pályázat eredményét várjuk)
7. határmenti együttműködési programokban való részvétel (osztrák, horvát, szlovén)
8. Zala Kétkeréken projekt segítése
9. országos kisvasút-fejlesztési projekt keretében a csömödéri kisvasút fejlesztésének segítése
10. bakancsos turizmus lehetőségeinek feltérképezése
11. LEADER szervezet közreműködő szervezeti feladatainak ellátása
12. a LEADER szervezetek átalakulásának koordinálása
13. megyei kitüntető cím és díjak adományozása
14. Civil Információs Centrum pályázata keretében szakértői tanácsadás
15. pécsi kollégiumi férőhely biztosítása pályázat útján
16. zalai diákok helyben maradását elősegítő felsőfokú ösztöndíj pályázat
17. Tiszacsoma (Kárpátalja) település támogatása
18. Zala Megyei Parasportnap
19. Zala Megyei Nemzetiségi Nap
20. Zala Megyei Idősügyi Tanács működésének koordinálása (alelnöki tisztség betöltése)
21. Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ szakképzési és városfejlesztési munkacsoportjaiban való részvétel
22. CESCI tagság
23. vízgazdálkodási tanácsokban való részvétel
24. szociális szövetkezetek felmérése, koncepcióalkotás
25. pályázati információk, figyelemfelhívás települési önkormányzatok részére
26. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség támogatása
27. aktív nemzetközi kapcsolatok: Jiangsu tartomány (Kína), Hanti-Manysi Autonóm Terület- Jugra (Oroszország)
28. Zalavári történeti emlékpark üzemeltetése, fejlesztése