Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hírek

Tájékoztató a szociális foglalkoztatás esélyeinek növelése c. 1713/2/55 azonosító számú projektről
2015.02.11

A Zala Megyei Önkormányzat támogatásban részesült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a „ A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretén belül „ Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése „ című pályázatán.


A  fenntartónak megítélt támogatási összeg 13 932 740,- Ft.
A projekt teljes költsége 17 415 925,- Ft, amelyből a Zala Megyei Önkormányzat 3 483 185,- Ft önrészt biztosít, amely a teljes költség 20 %-a.

A projekt támogatása a Norvég Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.

A támogatás célja a szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó középületek és a szolgáltatások akadálymentesítésnek elősegítése az önrendelkezés és társadalmi életben való aktív részvétel biztosítása érdekében.

szocfog500_1

Az Akadálymentesítési Koncepció alapján a fenntartó Zala Megyei Önkormányzat pályázatának a célja a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona rehabilitációs ellátást nyújtó székhelyén a foglalkoztató épület komplex akadálymentesítése.
A projekt keretében megvalósul:
1.) 1 db akadálymentes foglalkoztató létrejötte
2.) 4 db műhelyhez való akadálymentes hozzájutás.
3)  3 új akadálymentesített vizesblokk
3.) 46 fő számára akadálymentes munkahely létrehozása.
5.) Info- kommunikációs akadálymentesítés

A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás során a Kozó József építési vállalkozó nyert megbízást. A szerződés megkötésére 2010. március 18-án került sor, a kivitelezés munkák megindítása pedig 2010. május 13-án megkezdődtek.

szocfog500_2

A munkaterület átadása 2010. március 23.-án valósult meg.
A munkálatok jó ütemben haladnak. Megtörtént a meglévő nyílászárók kibontása, valamint a vizesblokkban a válaszfal, régi aljzat bontása is. Megkezdődött a szennyvíz vezetékek kiváltása, új vezetékek beépítésre kerültek. Az akadálymentesített rámpa kivitelezési munkálatai is megkezdődtek.

A projekt megvalósulása esetén nemcsak az értelmileg, hanem a halmozottan sérült személyek is igénybe tudják venni az intézmény szolgáltatásait, A nehezen mozgó, jelenleg az intézmény szolgáltatásait igénybevevők is kényelmesebben meg tudják közelíteni a foglalkoztatókat.  Súlyos mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége megvalósul a rámpa építésével és a vizesblokkok kialakításával, valamint a nyílászárók cseréjével. A beruházás ideje alatt a szociális foglalkoztatás zavartalanul működik az intézményben.

szocfog500_3

vissza...