Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hírek

Zala Megyei Klímastratégia kidolgozása
2017.11.27

A „Zala megye klímastratégiájának kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projekt keretében elkészült Zala Megye Klímastratégiájának egyeztetési változata, mely a Klímabarát Települések Szövetségének észrevételeit, javaslatait tartalmazva kerül társadalmasításra.


A jövő egyik meghatározó kihívása, Magyarország más tájaihoz hasonlóan, Zala megyében is az éghajlatváltozás lesz. A nyári hőhullámok gyakoriságának, hosszának és intenzitásának növekedése, az aszályokhoz, villámárvizekhez egyaránt vezető szélsőségesebbé váló évi csapadékeloszlás az éghajlatváltozás egyértelmű tünetei, amelyek fokozódására fel kell készülni. A szélsőséges időjárási események fokozódásának következtében Zala megye lakossága, természetes, természetközeli élőhelyei, növény- és állatvilága, továbbá épített környezete számos kihívással szembesül a következő évtizedekben. A klímastratégia az azonosított problématerületek mindegyikére vonatkozóan részletes helyzetfeltáráson alapuló célokat és intézkedéseket jelöl ki, amelyeknek közös jellemzője, hogy a várható változásokra tervezett formában megvalósuló, időben megkezdett felkészülést támogatják.

Zala megye klímastratégiája a lakossági célcsoportra irányuló közvetlen szemléletformálási tevékenységek ösztönzése mellett nagy hangsúlyt fektet az emberekkel szoros, napi kapcsolatban álló intézmények munkatársainak megszólítására is, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a személyes példamutatás, közvetlen megszólítás vezetnek leginkább eredményhez. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem, és az azzal azonos jelentőséggel bíró alkalmazkodás minden Zala megyei lakos, intézmény, vállalkozás és civil szervezet közös ügye. A klímastratégia sikeres végrehajtásának egyik kulcsa e szereplők egymásra találása, hosszú távú partneri kapcsolatok kialakítása és sikeres működtetése.

A stratégiában meghatározásra került Zala megye klímavédelmi jövőképe, amely azokra az adottságokra és a meglévő tervekben, programokban lefektetett fejlesztési elképzelésekre épít, amelyek már eddig is meghatározták a megye fenntartható fejlődés és klímavédelem érdekében tett lépéseit. Ennek megfelelően a klímastratégia a Zöld utat a zalai klímabarát megoldásoknak jelmondatot tűzte ki a klímastratégia jövőképéül, amelynek értelmében Zala megye az összehangolt, klímabarát és tervszerű turisztikai, erdészeti, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és településüzemeltetési mérséklési és alkalmazkodási programok és projektek sikeres megvalósítójává válik.

A fenti gondolatokat tükröző, azok alapján összeállított célrendszerben az összesen 15 db mitigációs, adaptációs és szemléletformálási cél alá rendelt 42 db intézkedést tartalmazó megyei klímastratégia eredményes megvalósítása esetén Zala megye 2050-re a turisztikai, erdészeti, mezőgazdasági és zöldfelület-gazdálkodási fenntartható klímavédelmi beruházásaival, valamint a települések megújuló energetikai és energiahatékonysági fejlesztéseivel eredményesen csökkenti kibocsátásait. Az alkalmazkodást szolgáló fejlesztései révén megvédi a természeti erőforrásait, természeti és épített környezetét, sérülékeny térségeit és településeit, valamint kiváló turisztikai adottságait. Intézményei, vállalkozásai és lakossága egyaránt hasznosítják az új, klímabarát megoldásokat és aktívan összefognak és közreműködnek a klímabarát megoldások és jó példák elterjesztésében.

Zala megyei klímastratégia

Számítunk együttműködésére és várjuk észrevételeit a gyorvari.adrienn@zalamegye.hu és a simonne.nagy.margit@zalamegye.hu e-mail címekre december 19-ig.

Zalaegerszeg, 2017. november 27.

vissza...