Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hírek

Zala Megyei Közgyűlés ünnepi ülése
| 2021.09.18

Idén 2020. szeptember 18-án (szombaton) tartotta ünnepi ülését Zala Megye Közgyűlése. Az esemény a Boglya Népzenei Együttes előadásában elhangzott Himnusszal és Ticz András, a Hevesi Sándor Színház színművészének szavalatával vette kezdetét. A vendégek üdvözlését követően Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke tartott ünnepi köszöntőt, majd Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter ünnepi beszédét hallhatták a jelenlévők.


A rendezvény további részében elsőként a Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím került átadásra. Az idei évben a címet DR. ÁDÁM VERONIKA professzor asszony kapta kimagasló tudományos munkásságáért, kutatói tevékenységéért, a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepének elismeréseként.

Nagykanizsán született és érettségizett. 1973-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen. 24 évig volt a Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézetének igazgatója és több ciklusban az egyetem tudományos rektorhelyettese. Kutatási területe a neurokémia. Közel 200, jórészt angol nyelvű tudományos közlemény szerzője. Vendégkutató volt Londonban és New York-ban.

2001-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 2007-től az MTA rendes tagja. 2020-ban az MTA Orvosi Tudományok Osztály osztályelnökének választották. 2019-től az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének tagja.

Munkásságát egyebek mellett Széchenyi díjjal, Prima Primissima díjjal és 2021-ben a Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetéssel ismerték el. Nagykanizsa Megyei Jogú város díszpolgára.

2020-ban szépirodalmi regénye jelent meg Távolból őrzöm címmel.

 

 A Közgyűlés ZALA MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ-át - Zala megye egészségügyéért végzett példaértékű és áldozatos munkája elismeréseként - DR. KVARDA ATTILA kapta.

Dr. Kvarda Attila a Szentpétervári Orvostudományi Egyetemen végzett általános orvosként, később a Semmelweis Egyetemen szerzett közegészségtan-járványtan szakorvosi, tisztiorvosi, megelőző orvostani és egészségügyi menedzser szakképesítést.

Közel egy évtizedig megyeszékhelyi tiszti főorvos, majd megyei helyettes, illetve megyei tiszti főorvos. 2007-től 2009-ig a megyei kórház stratégiai és fejlesztési főigazgató helyettese. 2009-től a keszthelyi városi kórház, illetve 2010-től vele együtt a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház főigazgatója 2020-ig.

Több tudományos társaság és a Pécsi Tudományegyetem Akadémiai Bizottsága tagja.

Munkáját a Pro Sanitate, a Magyar Honvédelemért és Lenti Városáért díjjal ismerték el.

 

A Közgyűlés ZALA MEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ-at adományozott - kimagasló, eredményes és közösségépítő tevékenységük elismeréséül - a KESZTHELYI KISCÁPÁK EGYESÜLETnek:

 Az egyesület 2011-ben alakult, ma már a hazai úszóutánpótlás egyik fontos pillérének számít, az elmúlt években korosztályos országos bajnoki címek és csúcsok sorát szállította.

A kis Balaton-parti csapat évekkel ezelőtt hét igazolt versenyzővel indult, ma már – az oktatócsoportokat nem számítva – közel harminc fiatallal foglalkoznak.

Céljuk Keszthely egykori világhírű úszóinak, Csik Ferenc és Sipos Márton emlékének ápolása, emlékversenyek szervezése. Az egészséges életmódra nevelés, tömegsport, diák- és ifjúsági sport népszerűsítése, nyári edzőtáborok szervezése, valamint a külföldi sport kapcsolatok szervezése, a fiatalok tehetség gondozása.

Évek óta tartanak nyári tábort, a keszthelyi helyszín mellett Hévízen is.

 Az egyesület nevében a díjat SZÁNTÓ KATA elnök asszony vette át.

  

ZALA MEGYE SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSÁÉRT DÍJ-ban részesült - az idősgondozásban hossz évtizedeken keresztül kifejtett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként - a KAPERNAUM SZERETETOTTHON.

Az intézményben családias légkörben végzik napi szeretetszolgálatukat, a gondozottak számára biztosított ellátásokat megfelelően képzett munkatársakkal, rendszeresen ellenőrzött formában biztosítják. A szakmaiságon és a humán környezeten túlmenően az intézmény vezetősége megtesz mindent annak érdekében, hogy vonzó életvitelt és életminőséget biztosítson mindenkinek, aki megtiszteli az intézményt bizalmával.

1934-től van jelen Gyenesdiáson, így már több évtizede szolgálja áldozatkész dolgozóival a segítségre szorulókat. Megbecsülik az áldozatkész munkaerőt, sokat tesznek a kiemelkedő környezettudatos infrastrukturális környezet megteremtéséért, a gondviselésben tanúsított értékközvetítő szerepvállalásért.

A díjat a KAPERNAUM SZERETETOTTHON nevében TENCZ KÁROLY intézményvezető úr vette át.

 

A Közgyűlés ZALA MEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ-at adományozott – a területi és az önkormányzati igazgatásban végzett elhivatott és magas színvonalú munkájáért – dr. NOVÁK ANETTnek, a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének:

dr. Novák Anett munkáját- melyet a hivatalához tartozó települések közös megelégedésére végez – a szorgalom, a munkakörével együtt járó türelem, jó szándék és az új iránti fogékonyság jellemzi. Szakmai tudása és segítőkészsége példa munkatársai és az ügyfelek előtt, akiknek megbecsülését és bizalmát egyaránt élvezi. Feladatát nagy felelősséggel, lelkiismeretesen végzi átlagon felüli szakmai igényességgel és pontossággal. Partnere és segítője a testületeknek úgy a döntés-előkészítésben, mint az egyes pályázati programok lebonyolításában.

Pályáját a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságán kezdte, majd az elektronikus ügyfélkapcsolatok osztályát, később a pénzügyi, informatikai és koordinációs irodáját vezette. 2017-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, ahol kiválóan alkalmazza a területi közigazgatásban szerzett tapasztalatait.

  

A testület ZALAI PEDAGÓGUS DÍJ-ban részesítette - több évtizedes kimagasló pedagógiai és példaértékű intézményvezető-helyettesi munkájáért - DÖMÖTÖRFI LÍVIA asszonyt, a Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettesét.

Dömötörfi Lívia az épészmérnöki diploma megszerzése után, a családi tradíciót követve lépett a pedagógusi pályára. Közel harminc éve dolgozik a Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban, ahol a képzés minden szintjével alaposan megismerkedett. Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan képezte magát, beleértve a lánghegesztő szakképesítést, illetve az egyetemi matematikai tanulmányokat.

Tizennégy éve látja el a műszaki igazgatóhelyettesi feladatokat. Rendszeres készít fel diákokat szakmai versenyekre, részt vett a megyei fejlesztési és képzési bizottság munkájában. 2014-től a Nemzeti Pedagógus Kar Zala megyei küldötte, majd a megyei küldöttgyűlés elnöke.

  

A Közgyűlés ZALAI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ÉS NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ-at adományozott - az ifjúság több évtizedes oktatási-nevelési és oktatásirányítási tevékenységében kifejtett kiemelkedő, eredményes munkájáért, a magyar-horvát kapcsolatok ápolásáért - KOVÁCSNÉ KŐVÁGÓ ANNA asszonynak:

Kovácsné Kővágó Anna megtestesítője annak a társadalom által elképzelt és elismert személyiségnek, aki messze túllépve szakmai és munkaköri kötelességén, felkészültsége, kiemelkedő szervező képessége, önzetlen, közösségért tevé ember lévén a szűkebb és szélesebb környezetének javára tevékenykedik.

Oktatási, nevelési gyakorlata hazafias, keresztény-nemzeti nevelés szolgálja. Végzettsége, szakmai felkészültsége egészséges ambícióval, lelkesedéssel párosulva hozta meg számára életpályáján elért sikereit.

Kiemelést érdemel az általa létrehozott Zrínyi Kadétok Egyesülete, amely működése példaként állítható az ország valamennyi iskolája elé. Széleskörű magyar és horvát nemzetiségi ügyekkel való kapcsolatai nagyban segítik önzetlen, közcélú programjainak megvalósítását.

A Dél-zalai, muravidéki tájegységet bemutató több könyv szerzője, szeresztóje, a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskola és Művelődési Ház igazgatója.  

 

 A Közgyűlés ZALA MEGYE FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ-ban részesítette - a zalai mezőgazdaság fejlesztéséért végzett magas színvonalú, elkötelezett tevékenységéért - a Molnár Farm ’90 Kft-t:

A társaság 1989-ben alapított családi vállalkozásból nőtte ki magát, először növényvédőszer, műtrágya és vetőmag forgalmazással, majd terményszárítással és gabona kereskedelemmel foglalkoztak. E mellett növénytermesztés is szerepel a gazdasági tevékenységi körükben, amelynek elsődleges célja a piacon megjelenő új vetőmagok, növényvédő-szerek bemutatása. 2000-ben saját zöld mezős beruházást valósítottak meg, 2,6 ha területen szárító, előtároló,  hídmérleg, mérlegház, terménytárolóból álló telephelyet létesítettek. Több éves hagyomány a vevőtalálkozók, vetési és betakarási szezonális bemutatók szervezése termelői, szántóföldi környezetben, amelyek sikerét a beszállítók szakmailag képzett területi képviselői is segítik. Rendszeresen képviseltetik magukat szakmai vásárokon.

A díjat a Molnár Farm ’90 Kft képviseletében MOLNÁR ZOLTÁNNÉ ügyvezető asszony vette át.

  

A Közgyűlés ZALA GYÖRGY DÍJ-at adományozott – a megye zenei életében betöltött, kiemelkedő előadóművészeti tevékenysége elismeréseként – NÉMETH LAJOSNAK:

Németh Lajos Zalaapátiban született, ott sajátította el zenei tudásának alapjait. Harmonika tudását magántanárok segítségével fejlesztette. Különböző könnyűzenei együttesek tagjaként szórakoztatta           a közönséget, majd oktatóként sok zenére fogékony fiatallal szerettette meg a harmonikazenét.

Közel húsz éve alapította meg a Zalaapáti Harmonika Zenekart, amely működése során számos hazai és külföldi szereplésével öregbíti a település és a megye hírnevét. Kezdeményezésére rendezik meg a zalaapáti katonadal fesztivált, mely meghatározó színfoltja lett Zala megye kulturális életének.

  

Az elismerésben részesült személyek képviseletében Zala Megye Díszpolgára, a Dr. Ádám Veronika professzor asszony osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel.

A Boglya Népzenei Együttes zenéjével gazdagított program lezárásaként fogadásra került sor, amelyen Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt.

 

Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap


vissza...