Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Elkészült a romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről szóló tanulmány
2021.01.26

A Dream Road projekt keretében elkészült a „Romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről” szóló tanulmány (National status, opportunity and needs assessment). Az elemzés a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kulturális Kapcsolatokért Alapítvány közös munkájának eredménye.


A tanulmány a Magyarországon élő roma közösségek egyenlőségét és társadalmi befogadását, integrációját hivatott elemezni különböző aspektusokat megvizsgálva. Ennek megfelelően a nyolc kiemelt téma előtt az általános helyzetelemzés bemutatja a hazánkban élő roma csoportokat és összetételüket. Ismertetésre kerül a romák országos lakhatási helyzete és az erre hatást gyakorló jövedelmi egyenlőtlenségük, valamint a nemzeti lakáspolitikai intézkedések is. A tanulmány prezentálja a romák foglalkoztatottsági helyzetét is, érvényesülési lehetőségeiket a munkaerőpiacon, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó iskolai végzettségük statisztikáját, továbbá szerepüket a közmunkaprogramokban. Az oktatási helyzet fejezet elemzése átfogó képet ad az oktatási intézményekben tapasztalható megkülönböztetésről, valamint a speciálisan roma közösségek számára elérhető tehetséggondozó, ösztöndíj és iskolaelhagyást megelőző programokról. Megvilágításba kerül az egészségügyi ellátás helyzete is, az előítélet formái az ellátás igénybevétele során, valamint a romáknak létrehozott prevenciós programok és családtervezési intézkedések is. A kulturális helyzet bemutatása részletesen taglalja a roma nyelv, identitás, történelem megőrzésére tett törekvéseket, valamint a kortárs kultúra támogatottságát. Kiemelt szerepet kap a tanulmányban az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció érdekében tett intézkedések ismertetése, majd az elemzés a politikai képviselet szemléltetésével zárul.

vissza...