Legfrissebb hírek


2020.06.05 - Hat földrész 74 országában gyúltak őrtüzek a trianoni békediktátum századik évfordulóján az ezeresztendős államiságra, a százéves tragédiára és a tízéves állampolgársági törvényre emlékezve.

2020.06.04 - Rendhagyó módon - az online térben - szervezték meg az idei Hargita Megyenapokat a koronavírus-járványra tekintettel. Mivel a hagyományos rendezvényeket nem lehetett megtartani, így az interneten sugároztak dokumentumfilmeket, tartottak online konferenciát és élő bejelentkezések színesítették a műsort.

2020.06.02 - A település szentistvánlaki részében avattak emlékkövet a nemzeti összetartozás szimbólumaként. A rendezvényen a megyei közgyűlés képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt.

2020.06.02 - A Magyar Falu program keretében újult meg az orvosi rendelő a településen, melynek az átadásán részt vett Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke.

2020.06.02 - A Zala Megyei Közgyűlés elfogadott éves munkaterve alapján 2020. júniusában került volna megtartásra a testület soron következő rendes ülése.

Közadattár

Zala a termálfürdők hazája


Ülésezett a Zala Megyei Közgyűlés
2019.04.23

Április 18-án tartotta soros ülését a megyei közgyűlés.


A testület megtárgyalta a 2010-ben elfogadott megyei területrendezési terv módosítása céljából széleskörű társadalmasítás nyomán elkészíttetett véleményezési anyagot, amely az államigazgatási egyeztetési eljárás megindításának alapjául szolgál. A hivatalos egyeztetéseket követően várhatóan ősszel kerülhet a közgyűlés elé a terv módosításának végleges változata. Megtárgyalta a grémium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtása keretében az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott 50 darab támogatási kérelmet érintő újabb döntési javaslatot. Megválasztotta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjait, valamint elfogadta a szervezet, illetve a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját.

A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó témák mellett a Közgyűlés rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, valamint módosította 2019. évi költségvetését, továbbá támogatási igény benyújtásáról döntött a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően döntés született a következő 4 éves időszakban Zala megyében tevékenykedő 15 közigazgatási és munkaügyi, valamint 2 pedagógus bírósági ülnök személyéről.

Döntött a közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Zala Megyei Önkormányzat között a muravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és anyanemzethez való kötődésének erősítése érdekében több mint két évtizede évente megújított együttműködési megállapodás 2019. évre szóló megkötéséről, melynek keretében 1 millió forintnyi támogatást biztosít a szervezet által előzetesen meghatározott programok lebonyolításához.

(fotó: Zalai Hírlap)

vissza...

A Zalai borvidék

A Zalai borvidék Zala megyében a Zalai-dombság oldalain és fennsíkjain, illetve a Keszthelyi-hegység északnyugati részének lejtőin a Zalai-dombság agroökológiai körzetben alakult ki. A borvidéknek két körzete van.


Bővebben