Sajtóközlemények

vissza...

Készülnek Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentumok

A Zala Megyei Önkormányzat „Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentumok elkészítése” című pályázata 90 millió forint uniós támogatást nyert az Államreform operatív program keretében megvalósuló „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázati kiíráson. A projekt során elkészülő dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020 közötti uniós ciklusban megvalósítandó fejlesztéseknek. A gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala célkitűzés megvalósítását az önkormányzat elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló programok forrásainak lehívásával kívánja elérni.

A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által meghatározott ütemezés szerint készülnek. A Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció elfogadását követően kerülhet sor, várhatóan 2013. december 31-ig, amely már magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés regionális kitekintésű aktualizálását is. Megkezdődött a stratégiai és operatív részből álló Zala Megyei Területfejlesztési Program, valamint a 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését segítő, a területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedő gazdaságfejlesztési részdokumentumok előkészítése. A részdokumentumok a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, a kistérségi fejlesztési részdokumentumokat és az egyéb ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat foglalják magukban. A projekt keretében a megyei fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projektlista is összeállításra kerül. A megyei önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot lát el a megyei és a megyei jogú városok elképzeléseinek összehangolása, a határ menti programok tartalmának és a párhuzamosan futó megyei fejlesztések összhangjának biztosítása, valamint a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során. A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program kidolgozása során a megyei önkormányzat biztosította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget, amelyet a fentiekben ismertetett folyamat egészére kiterjesztett.

www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetők a projekttel kapcsolatos aktuális információk.

 


vissza...