Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

vissza...

(A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 127. §-a értelmében a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének biztosítása a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter irányításával, a kormányhivatal útján történik.

Zala Megyei Kormányhivatal elérhetősége: weblap


vissza...