Szerv alaptevékenysége

vissza...

A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

 • Alaptörvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 •  A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
 • A Zala Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata SZMSZ
   

 

Önként vállalt feladatok:

 1. 1. részvétel a Pannon EGTC-ben és a CETC EGTC-ben
  2. M9 Térségi Fejlesztési Tanács (elnökség, munkaszervezete a ZMTÜ Kft.)
  3. Balaton Fejlesztési Tanács tagság
  4. Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
  5. Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (100 %)
  6. hazai, EU-s és határon átnyúló együttműködési programok keretében elnyert pályázatok végrehajtása (jelenleg 5 benyújtott Central Europe pályázat eredményét várjuk)
  7. határmenti együttműködési programokban való részvétel (osztrák, horvát, szlovén)
  8. Zala Kétkeréken projekt segítése
  9. országos kisvasút-fejlesztési projekt keretében a csömödéri kisvasút fejlesztésének segítése
  10. bakancsos turizmus lehetőségeinek feltérképezése
  11. LEADER szervezet közreműködő szervezeti feladatainak ellátása
  12. a LEADER szervezetek átalakulásának koordinálása
  13. megyei kitüntető cím és díjak adományozása
  14. Civil Információs Centrum pályázata keretében szakértői tanácsadás
  15. pécsi kollégiumi férőhely biztosítása pályázat útján
  16. zalai diákok helyben maradását elősegítő felsőfokú ösztöndíj pályázat
  17. Tiszacsoma (Kárpátalja) település támogatása
  18. Zala Megyei Parasportnap
  19. Zala Megyei Nemzetiségi Nap
  20. Zala Megyei Idősügyi Tanács működésének koordinálása (alelnöki tisztség betöltése)
  21. Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ szakképzési és városfejlesztési munkacsoportjaiban való részvétel
  22. CESCI tagság
  23. vízgazdálkodási tanácsokban való részvétel
  24. szociális szövetkezetek felmérése, koncepcióalkotás
  25. pályázati információk, figyelemfelhívás települési önkormányzatok részére
  26. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség támogatása
  27. aktív nemzetközi kapcsolatok: Jiangsu tartomány (Kína), Hanti-Manysi Autonóm Terület- Jugra (Oroszország)
  28. Zalavári történeti emlékpark üzemeltetése, fejlesztése

vissza...