TOP511 összefoglaló

vissza...

a kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat, Zala Megyei Kormányhivatal, Zala Megyei Önkormányzati Hivatal,Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
a projekt címe: Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása
a szerződött támogatás összege: 962.991.790 Ft
a támogatás mértéke (%-ban): 100%
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.
projekt azonosító száma: TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001

a projekt tartalmának bemutatása:

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum hosszú távú célja, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével Zalára kiterjedően létrejövő / már működő foglalkoztatási együttműködések járuljanak hozzá az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási célkitűzéseinek megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával.

Általános célunk, hogy a Zalában kialakult foglalkoztatási partnerségek tevékenységei járuljanak hozzá Zala gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, az előző és a jelenlegi uniós ciklusban megvalósított fejlesztésekhez, a Zala megyei/vidéki népesség helyben tartásához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához.

A paktum közvetlen célja a Zala megyei ITP-ben meghatározottak alapján foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkához juttatása programszerű és integrált, a megye egészére kiterjedő, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések összefogásával, a NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságának bevonásával.

A 60 hónapos program időszakában a fenntartható partnerségi hálózat kialakítása mellett bevonásra kerül munkaerő-piaci szolgáltatásokba 630 hátrányos helyzetű álláskereső, képzésbe helyezünk 180 főt, legalább 272 fő 6 hónapos elhelyezkedését támogatjuk (40 fő önfoglalkoztató), és a zalai megyei paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után legalább hat hónappal állással rendelkezők száma 177 fő lesz.

A 100 %-ban támogatott projekt tervezett költségvetése 962.991.790 Ft.

 

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításának konzorciumi partnersége: Zala Megyei Önkormányzat (ZMÖ). Zala Megyei Kormányhivatal (ZMKH). Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (ZMÖH). Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA). Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (ZMTÜ)

A Paktum széleskörű partnerség kialakítását célozza, a zalai vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek köréből már az együttműködés aláírásakor 25 szervezetet, közte a Zala Megyei Kereskedelmi és Kamarát vonjuk be.

 

Tevékenységek:

Foglalkoztatási megállapodások programrész – főtevékenység:

 • Foglalkoztatási paktum létrehozása ;
 • Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Program készítése, széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megyei jogú városok és a helyi szereplők bevonásával;
 • Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítése;
 • Reális ütemű munkaprogram kidolgozása;
 • Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése;
 • Gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés (partnerség), ICS, menedzsment szervezet és paktumiroda működtetése 2 fő főállású partnerségi koordinátorral, ügyrend, munkaterv, költségvetés kidolgozása;
 • Foglalkoztatási paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása;
 • A partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációjának készítése;
 • Minősítés megszerzése a sztenderdek alapján;
 • Figyelemfelkeltés a széleskörű partnerség megteremtésére, a projekt tudatosítására az érintett partnerek és a nyilvánosság körében;
 • Együttműködést segítő feladatok ellátása a területfejlesztéshez kapcsolódóan;
 • Ernyőszervezeti feladatok ellátása; megyei; helyi, Nagykanizsa és Zalaegerszeg MJV által létrehozott paktumok működésének összehangolása;
 • Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása;
 • A foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítése;

vissza...