TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002

vissza...

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 projekt összefoglaló

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

          Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

          Zalasárszeg Község Önkormányzata,

          Kisrécse Község Önkormányzata,

          Csapi Község Önkormányzata

          Galambok Község Önkormányzata

Projekt címe:

          Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2020. január 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. december 31.

Projekt elszámolható összköltsége: 240.335.443,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 240.335.443,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma

A projekt célja:

A Zalasárszeg és Galambok között építendő kerékpárút célja olyan kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, amely a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi közlekedés megközelíthetősége révén megteremti a fenntartható közlekedés feltételeit a településeken és a települések között, valamint hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Zalasárszeg Község Önkormányzata, Kisrécse Község Önkormányzata, Csapi Község Önkormányzata, Galambok Község Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft..

A projekt keretében az alábbi szakaszokon valósul meg kerékpárosbarát fejlesztés:

1.     Közút melletti kétirányú kerékpárút építése külterületen, új nyomvonalon a 7511 j. ök. út zalasárszegi elágazójától a 75127 jelű bekötő útig, 2,5 m szélességgel, 2 rétegű aszfalt burkolattal, ~410 m hosszon, a Sárszegi patakon műtárgy építésével, a TOP-1.2.1-15 kódszámú Felhívás keretében Kisrécse és Zalasárszeg között építendő kerékpárúthoz csatlakozva. A fejlesztés 1. szakasza folytatólagosan csatlakozik a TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 azonosítószámú, „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken” című projekt keretében létesülő kerékpárúthoz.

2.     Kerékpáros nyomvonal kijelölése kisforgalmú közút külterületi szakaszán, a 75127 jelű bekötő úton, forgalomtechnikai elemekkel (burkolati jelek, táblázás), ~2970 m hosszon; A 2. szakaszon, Zalasárszeg és Csapi közigazgatási területét érintően burkolatfelújítás is megvalósul a belső korlátok figyelembe vételével.

3.     Kerékpáros nyomvonal kijelölése kisforgalmú közút külterületi szakaszán, a Csapi- Galambok településközi összekötő úton, forgalomtechnikai elemekkel (burkolati jelek, táblázás), ~3330 m hosszon.

4.     Gyalog- és kerékpárút építése Galambok belterületén 3,5-4,0 m szélességgel, 2 rétegű aszfalt burkolattal, ~200 m hosszon, a meglévő Ady Endre utcai kerékpárúthoz történő kapcsolódással.

A kötelezően előírt nyilvánossági feladatok a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomag alapján valósulnak meg. A kivitelezést követően kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány, a kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató rendezvény lebonyolítására is sor kerül.

 


vissza...