TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003

vissza...

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 projekt összefoglaló

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

Lenti Város Önkormányzata

Projekt címe:

Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Lentiben

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. augusztus 29.

Projekt elszámolható összköltsége: 162.920.294,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 162.920.294,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma

 

A projekt célja:

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása, amelyek a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi közlekedés megközelíthetősége révén megteremtik a fenntartható közlekedés feltételeit Lentiben és az egyes településrészek között, valamint hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Lenti Város Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt keretében az alábbi kerékpárosbarát fejlesztések valósulnak meg:

A teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, átépítésével:

Lenti, Bánffy Miklós utca - kerékpáros nyom a Táncsics M. utca és a Petőfi S. utca között: forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése 1087,31m hosszon.

Lenti, Akácfa utca - meglévő 5,0-6,0 m széles aszfalt burkolatán kétoldali kerékpáros nyom felfestése került kialakításra. A tervezési szakasz eleje csatlakozik a Béke utcához, a szakasz vége pedig a Fűz utcában tervezett kerékpáros nyom folytatáshoz, összesen 665,59m hosszon.

Lenti, Fűz utca kerékpáros nyom, és kétirányú kerékpárút a Kossuth Lajos utcai kerékpárútig: útburkolat felújítás aszfaltszőnyegezéssel a Fűz utcában 455,74m hosszon, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése a Fűz utcában, kétirányú kerékpárút építése önálló nyomvonalon 54,46m hosszon, közvilágítás, közmű védelembe helyezések.

A meglévő Kossuth Lajos utcai kerékpárút és a Gyár utca összekötésére a meglévő csomópont település felőli oldalán új gyalogos- kerékpáros átvezetés került kialakítára. Az átvezetés előtt és után a burkolat kapcsolatok (szegélysüllyesztés, burkolat felújítás) előirányzásra került.

Lenti, Petőfi Sándor utca – Dózsa György utca - az érintett utca szakaszokon jellemzően a meglévő járdaburkolat szélesítésével újonnan létesülő 2,0-2,25 m széles aszfalt burkolatú kétirányú kerékpárút került kialakításra a meglévő úttal párhuzamosan. A tervezési szakasz eleje csatlakozik a Petőfi Sándor utca - Bánffy Miklós utca csatlakozásánál meglévő kerékpárúthoz, a szakasz vége pedig a Dózsa György utcát a település határában fahíddal elérő kétirányú kerékpárúthoz, összesen 633,82m hosszon.

A Gyár utcában a meglévő burkolat felújítását követően nyitott kerékpársáv kerül kialakításra. A meglévő burkolat kopóréteg cseréje, szélesítése után 6,0 m burkolatszélesség létesül. A tervezési szakasz eleje a Gyár utcában csatlakozik a Kossuth utca - Gyár utca kerékpárút összekötéshez, a szakasz végén a Lovarda utcai nyitott kerékpársávhoz, összesen 520,33m hosszon.

A Lovarda utcában (Ipari feltáró úton) a meglévő burkolat felújítását követően nyitott kerékpársáv kerül kialakításra. A meglévő burkolat szélesítése, átépítése után 6,0 m burkolatszélesség létesül. A tervezési szakasz eleje csatlakozik a Gyár utca nyitott kerékpársávhoz, a tervezési szakasz vége pedig a lendvadedesi meglévő kerékpárúthoz, összesen 511,67m hosszon.

Akácfa út – Vörösmarty u. – Zrínyi u. – Az érintett utcaszakaszokon kétoldali kerékpáros nyom felfestése került kialakításra. A Templom téren történő átvezetés jelzőtáblákkal kerül kijelölésre, összesen 1360m hosszon.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A) Nyilvánosság biztosítása: a vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő nyilvánossági feladatok kerülnek megvalósításra.

B) Kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány: kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása.

 

  1.  

vissza...