TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004

vissza...

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 projekt összefoglaló

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

Lenti Város Önkormányzata,

Kerkateskánd Község Önkormányzata,

Szécsisziget Község Önkormányzata,

Csömödér Község Önkormányzata.

Projekt címe:

Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken    

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00004

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2020. május 31.

Projekt elszámolható összköltsége: 129.666.325,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 129.666.325,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma

A projekt célja:

A projekt célja Lenti-Máhomfa városrész és Csömödér között kerékpáros-turisztikai útvonal kialakítása, melynek eredményeként a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításából eredő gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése megvalósul. A fenntartható közlekedés feltételei a projekt által megoldódnak Lenti-Máhomfa, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér települések között. A fejlesztés hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához. A fejlesztés megvalósításával nő a kerékpárút-hálózat hossza, javul a kisforgalmú kerékpározható utak minősége, kistérségi turisztikai attrakciók kerékpárúton történő elérhetősége, kisvasút-kerékpár kombináció megvalósíthatósága. A fejlesztés hozzájárulhat a kerékpáros szolgáltatás, turisztikai szolgáltatások területén működő vállalkozások bővítéséhez, újak indításához.

 A projekt szakmai-műszaki tartalma:

 A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Lenti Város Önkormányzata, Kerkateskánd Község Önkormányzata, Szécsisziget Községi Önkormányzat, Csömödér Község Önkormányzata.

 

A pályázatban tervezett önállóan támogatható tevékenységek a Felhívás 3.1.1. „C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések a) Kerékpáros turizmus fejlesztése” elnevezésű tevékenység keretében valósulnak meg.

A projekt részletes bemutatása:

Az érintett települések Zala megye délnyugati részén találhatóak a Kerka-patak és a Cserta-patak völgyében. A legkevesebb lakosú Kerkateskándon 162 fő él, míg Csömödéren 633 fő a teljes népesség. Máhomfa 1979 óta Lenti városrésze. A területen a Dél-Zalai Erdőtáj kerékpárút nyomvonala található. A nyomvonalterv szerint Lenti-Máhomfa területén kialakításra kerülő kerékpárút a már létező, önálló kerékpárúthoz csatlakozik. A projekt tárgya a Lenti-Máhomfa városrész és Csömödér között kerékpározható létesítmények kialakítása, az alábbi szakaszokkal:

1. szakasz Lenti-Máhomfa és Kerkateskánd között, melynek jellege: kétirányú kerékpárút 2×1 haladósávval; hossza: 1757,13m, szélessége: 2m+2*0,25m (burkolati jel), burkolat típusa: aszfalt, tervezési szakasz eleje: 7538 j. ök. út 26+010 szelvénye (meglévő kerékpárút vége), tervezési szakasz vége: 7538 j. ök. út és 7549 j. ök. út keresztezése.

2. szakasz Kerkateskánd és Csömödér között, melynek jellege: kisforgalmú kerékpározható út; hossza: 8570m, szélessége: 5-6m, burkolat típusa: szilárd aszfaltburkolat, tervezési szakasz eleje: 7538 j. ök. út és 7549 j. ök. út keresztezése, tervezési szakasz vége: csömödéri vasútállomás (vasút déli oldalán). A fejlesztendő kerékpáros létesítmények hossza összesen: 10327,13m.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként kerékpárosbarát projektelem kerül megvalósításra a Felhívás szerinti tartalommal, a Kerékpáros Turisztikai Fenntartási Tervben meghatározottak szerint.

III. A projekt keretében megvalósításra kerülnek az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a releváns tevékenységek:

A) Marketing tevékenység: marketing stratégia készül, amelyben meghatározásra kerülnek a projekthez kapcsolódó

B) Nyilvánosság biztosítása: Megvalósításra kerül a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő valamennyi nyilvánossági feladat.

 


vissza...