TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003

vissza...

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 projekt összefoglaló

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

Sármellék Község Önkormányzata,

Zalaszentgrót Város Önkormányzata.

Projekt címe:

Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2020. augusztus 29.

Projekt elszámolható összköltsége: 282.557.080,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 282.557.080,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma

A projekt célja:

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása, amelyek csatlakoznak a turisztikai attrakciókhoz, összekötik a térségi jelentőségű turisztikai vonzerőket, hozzájárulnak a kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításához és fejlesztéséhez, ezáltal a helyi gazdaság élénkítéséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez.

 A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Sármellék Község Önkormányzata, Zalaszentgrót Város Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

 A projekt keretében az alábbi turisztikai célú, kerékpáros turisztikai útvonalak kerülnek kialakításra:

A)    Sármellék településen a Dózsa Gy. utcától az Ízek útján át Zala folyó vízügyi töltéséig. A Dózsa Gy. u. állami közúthoz való csatlakozásától az Ízek útjáig, forgalomtechnikai kijelöléssel, közúton való átvezetéssel, az Ízek útjának burkolat-helyreállításával, majd az Ízek útjának további szakasza a töltésen lévő kerékpárúthoz csatlakozva, a Zala töltés kerékpározás szempontjából történő megerősítése:

1.     Dózsa György úton kerékpáros nyom kialakítása, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, táblázás) beépítése, 1995,48 m,

2.     Meglévő aszfalt burkolatú gyalogjárda szélesítése, 2,75+0,5 m széles elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kialakítása, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, táblázás) beépítése, a 76-os főút biztonságos keresztezésének kialakítása, 123,61+25,9 m

3.     a Zala utcában a kétoldali 0,5-0,5 m széles stabilizált útpadka kialakítása, 360,6 m hosszon a műszaki tartalom csökkentés révén nem valósul meg,

4.     a Zala utca további szakaszán és az Ízek útján 1 réteg aszfalt fedőréteg építése, kiegyenlítő réteggel, árok kialakítással, a szakasz teljes hossza 2602,85 m; ebből 941,63 m hosszon 1m-es burkolatszélesítés, kétoldali 0,5m széles útpadka építés a műszaki tartalom csökkentés révén nem valósul meg,

5.     A jelenlegi földút nyomvonalán stabilizált mezőgazdasági földút kialakítása, töltés alapozással, árokrendszerek kiépítésével, 463,55 m,

6.     Aszfalt burkolatú, kétirányú kerékpárút kialakítása, töltés alapozással, a Sármellék felőli végén útelzáró sorompóval, 150,75 m,

7.     A Zala töltés kerékpározás szempontjából történő megerősítése, 1892,25+21,35 m, összesen 1913,6 m.

Sármellék közigazgatási területén, a vizsgált területen belül a fejlesztendő kerékpáros létesítmények hossza összesen: 7636,34 m. 

B)    Zalaszentgrót településen fürdőhöz vezető kerékpárút létesítése:

8.     A Nyár utca – Akácfa utca – Szentpéteri utca vonalán Zalaszentgrót belvárosában, a meglévő kisforgalmú utakon 3830 m kerékpározható út, jellemzően forgalomtechnikai kijelöléssel,

9.     A Termálfürdő bejáró útjának az országos közúthoz való csatlakozása és tüskeszentpéteri bekötő út (Nyár utca) között 508,88 m gyalog- és kétirányú kerékpárút kialakítása.

Zalaszentgrót közigazgatási területén a fejlesztendő kerékpáros létesítmények hossza összesen 4338,88 m.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként kerékpárosbarát projektelem kerül megvalósításra: az építési tevékenység részeként kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakításra, továbbá az útügyi műszaki előírásnak megfelelő kerékpártámaszok kerülnek telepítésre. A települések biztosítják a kerékpárosoknak szóló információszolgáltatást. A szükséges szervizszolgáltatások, és az alapvető szerviz egységcsomagok biztosítása a fejlesztett útvonalak mentén vállalkozók bevonásával történik.

 

A projekt keretében megvalósításra kerülnek az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a releváns tevékenységek:

A) Marketing tevékenység:

Marketing stratégia készül, amelyben meghatározásra kerülnek a projekthez kapcsolódó üzleti marketing tevékenységek.

B) Nyilvánosság biztosítása:

Megvalósításra kerül a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő valamennyi nyilvánossági feladat.

 


vissza...