TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002

vissza...

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 projekt összefoglaló

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

Kisrécse Község Önkormányzata,

Zalasárszeg Község Önkormányzata.

Projekt címe:

Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. május 29.

Projekt elszámolható összköltsége: 129.666.325,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 129.666.325,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma

A projekt célja:

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, amelynek köszönhetően a kistérségben több vonzerőt érintő, együttesen megvalósuló turisztikai fejlesztés összhangját teremti meg. A projekt további célja a térségben lévő természeti értékek feltárása, magasabb szintű kihasználása, az aktív turizmus szélesebb körben való elterjesztése, a turisztikai kínálat növelése, a szezonalitás csökkentése.

 A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Kisrécse Község Önkormányzata, Zalasárszeg Község Önkormányzata és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

 A projekt keretében az alábbi turisztikai célú, kerékpáros turisztikai útvonalak kerülnek kialakításra:

 A) A projekt keretében Kisrécse – Zalasárszeg között kétirányú kerékpárút valósul meg 1,8 km hosszon, 2,4 m széles útburkolat két réteg aszfalttal, a szükséges árok és padkarendezéssel, forgalomtechnikai megoldásokkal.

 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként kerékpárosbarát projektelem kerül megvalósításra:

A projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztések megvalósítására is sor kerül. A Zalakarosi Kerékpáros Centrummal történő megállapodásnak megfelelően elérhetővé válnak a kerékpáros szervizszolgáltatások.

 A projekt keretében megvalósításra kerülnek az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a releváns tevékenységek:

A) Marketing tevékenység: marketing stratégia készül, amelyben meghatározásra kerülnek a projekthez kapcsolódó üzleti marketing tevékenységek.

B) Nyilvánosság biztosítása:

Megvalósításra kerül a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő valamennyi nyilvánossági feladat.

 


vissza...