TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002

vissza...

TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002  Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában:

 

TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

          Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

          Lenti Város Önkormányzata

Projekt címe:

          Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti városában

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2020. január 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. október 2.

Projekt elszámolható összköltsége: 384.617.261,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 384.617.261,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma

A projekt célja:

A projekt célja Lenti és Lenti-Lentikápolna városrész között kerékpáros-turisztikai útvonal kialakítása és a meglévő kerékpárút korszerűsítése, melynek eredményeként a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításából eredő gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése megvalósul. A fejlesztés hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához.

A fejlesztés megvalósításával fejlődik a kerékpárút-hálózat infrastruktúrája, javul a kisforgalmú kerékpározható utak minősége, kistérségi turisztikai attrakciók kerékpárúton történő elérhetősége. A fejlesztés hozzájárulhat a kerékpáros szolgáltatás, turisztikai szolgáltatások területén működő vállalkozások bővítéséhez, újak indításához.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Lenti Város Önkormányzata, és a  Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt keretében az alábbi turisztikai célú, kerékpáros turisztikai útvonal fejlesztése valósul meg:

A Lenti – Lenti-Lentikápolna közötti kerékpárút felújítása a Béke és Sugár utca kereszteződésénél kezdődik, a kétirányú kerékpárút bel- és külterületi szakaszának felújítása Lenti és Lentikápolna elágazó között, 2,5 m szélességgel, két réteg aszfalt burkolattal valósul meg. A fejlesztendő kerékpáros létesítmény hossza összesen 2500 méter.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként kerékpárosbarát projektelem kerül megvalósításra a Kerékpáros Turisztikai Fenntartási Tervben meghatározottak szerint.

 

A projekt keretében megvalósításra kerülnek az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a releváns tevékenységek:

A) Marketing tevékenység: marketing stratégia készül, amelyben meghatározásra kerülnek a projekthez kapcsolódó üzleti marketing tevékenységek,

B) Nyilvánosság biztosítása: megvalósításra kerül a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő valamennyi nyilvánossági feladat.

 


vissza...