Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Projekte:


RURES – A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatának támogatása a rurális térségekben

A fejlődő és feltörekvővő országokban jellemző népesség növekedés és energia felhasználás egyre nagyobb méreteket öltő emelkedése következtében, az üvegházhatású gázok kibocsátása tovább fokozódik. Ennek sajnálatos eredményeképpen a XXI. században az egyik legszembetűnőbb problémává nőtte ki magát a klímaváltozás és a rendkívüli időjárási események egyre nagyobb számú megjelenése. Így a RURES projekt legfőbb célkitűzése, hogy kihasználja a megújuló energiaforrásokban rejlő potenciált és növelje az energiahatékonyságot a rurális területeken, mivel hatalmas lehetőség van e térségek energiafüggetlenedésében. A projekten belül a helyi támogató csoportok létrehozása az egyik legfontosabb tevékenységek közé sorolhatók, mivel a megalakuló csoportok tagjai által létrejön egy olyan regionális energiahálózat, melynek az egyik legnagyobb rálátása lenne az adott területen működő összes fontos szereplőre (hatóságok, regionális ügynökségek, infrastrukturális szolgáltatók) és segítené azok összehangolását, így a tervezett energiahasznosítási tervek könnyebben és az igényeknek megfelelően tudnának megvalósulni. Helyi akciócsoportok között létrejön egy transznacionális együttműködési megállapodás, mely aláírásával biztosíthatóvá válik az egymás közötti folyamatos tapasztalatcsere. Az energiahatékonysági és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó alternatív finanszírozási modellek legjobb gyakorlatát kutatja, és az elkészült megvalósíthatósági tanulmányokon alapul, hogy hogyan hajtják végre az energiahatékonysági terveket e modellek alkalmazásával. Kísérleti tevékenységeket hajtanak végre innovatív technológiák tesztelésével az energiaellátás és a -kereslet oldalán (levegőcsere hő visszanyeréssel, intelligens fogyasztásmérő, LED világítás, PV hő- és áramtermeléshez, szélenergia és növényi olaj erőmű, energiahatékonysági intézkedések a vízszivattyúk számára, E-fa). Ezek a tevékenységek, eszközök tisztán bemutató jellegűek, és frekventált helyekre lesznek kihelyezve. A megújuló energiaforrások hasznosításából származó előnyöket és hozzáadott értéket is vizsgálják ennek eredményei alapján egy online kalkulátoreszközt (helyi adók, egyéb bevételek) hoznak létre. Ennek köszönhetően lehetővé válik, hogy a területfejlesztésnél a közösség-orientált szemléletmód fontossága kerüljön előtérbe. A transznacionális együttműködések révén áthidalhatóvá válnak a különböző fejlettségű régiók közti szakadék, a legjobb gyakorlati tapasztalatok cseréjével és az új irányvonalak (pénzügyi és technológiai) figyelembevételével. Ez lehet a gyújtópontja a további beruházásoknak az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások terén. A megújuló energiaforrások hasznosításának növelése közvetlenül az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését okozza.

Partnerség:


Vezető partner:
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (német)
Projekt partnerek:
Leisnig Városa (német)
“Energie Cités” Lengyel Hálózata Önkormányzatainak Szövetsége (lengyel)
Pałeczinca Önkormányzata (lengyel)
Sinergija Fejlesztési Ügynökség (szlovén)
Puconci Önkormányzata (szlovén)
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. (magyar)
Zala Megyei Önkormányzat (magyar)
Međimurje Energia Ügynökség (horvát)
Međimurje Regionális Fejlesztési Ügynökség REDEA (horvát)
Műszaki Egyetem Ostrava (cseh)

Tények és adatok:

Program: Interreg Central Europe
Vezető Partner: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (német)
Projekt időtartama: 2017. 07.01. – 2020. 06.30. (36 hónap)
A projekt teljes költségvetése: 2 169 295 €

További információ: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html