Választási Bizottság és Választási Iroda elérhetőségei

Tájékoztató a Zala Megyei Területi Választási Bizottság és a Zala Megyei Területi Választási Iroda elérhetőségeiről

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelete, valamint az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI.28.) IM rendelet alapján  a Zala Megyei Területi Választási Iroda közzéteszi a Zala Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak nevét, a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének nevét, valamint a Területi Választási Bizottság és a Területi Választási Iroda hivatali helyiségeinek címét, telefonszámát, faxszámát és e-mail címét.

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság
Elnöke: Dr. Tuboly János
Elnökhelyettese: Dr. Németh Tamás
Tagja: Dr. Szép Attila
Póttagjai: Dr. Cserjési Éva

A Zala Megyei Területi Választási Iroda Vezetője: Dr. Mester László megyei főjegyző

A Zala Megyei Területi Választási Bizottság és a Zala Megyei Területi Választási Iroda hivatali

helyiségének címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon: 92/500-711 Fax: 92/500-729

E-mail: valasztas@zalamegye.hu

A Zala Megyei Területi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatának elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Telefon: 92/500-720 Fax: 92/500-729 E-mail: valasztas@zalamegye.hu