Ülésezett a megyei önkormányzat

Éves rendes ülését tartotta 2016. június 16-án a Zala Megyei Önkormányzat. A napirendek elfogadása és az elnöki beszámolót követően a Zalaegerszegi Törvényszék működését ismertette tájékoztatójában Dr. Sorok Csaba, a törvényszék elnöke.

Ezt követően a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Zala megye népesedési helyzetéről készített anyagát ismerhették meg a képviselők.

A testület döntött a megyei önkormányzatnak a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt felhívásra beadandó pályázatáról és jóvá hagyta más pályázatok beadását: INTERREG V-A – IronCurtainCycling projekt, INTERREG V-A –  TOURISM5C projekt,  INTERREG EUROPE  – People & Nature projektet.

A Zala Megyei Közgyűlés módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát és elfogadta költségvetésének módosítását és 2016. II. félévi munkatervét.

Végezetül zárt ülés keretében döntöttek a 2016. évi megyei díjakról és kitüntetésekről, amelyek átadására a szeptemberi ünnepi közgyűlésen kerül sor.

(Fotó: Zalai Hírlap)