Új falugondnoki buszok a megyében

Tófejen három új falugondnoki kisbusz átadására és megáldására került sor 2015. október 16-án. Az áprilisban újranyitott tanyabusz pályázat nyertesei országosan összesen 22 milliárd forint támogatáshoz jutottak. A támogatás célja, hogy ösztönözze a szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken a különböző alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését. A maximálisan igényelhető nettó támogatás összege – az egyes kategóriáktól függően – ügyfelenként legfeljebb nettó 5 millió, 8 millió, illetve 10 millió forint lehetett.

Tófej új falugondnoki buszát Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke adta át, majd Bognár István plébános szentelte meg az új járműveket. A   Volswagen  Combi   8+ 1  személyes  kisbusz 12.700,- ezer  Ft-ba  került, ,  amelyhez az MVH-án keresztül 10 millió ft-os támogatásra  pályázott a település.

A falugondnoki szolgálat az önkormányzat saját rendelete, valamint a helyi szükségletek alapján

–           közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint

–           az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére.

A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes. Így  különösen:  szociális  étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekek szállítása   óvodai  iskolai rendezvényekre, önkormányzati feladatok ellátása.