TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 projekt összefoglaló

Kedvezményezett neve:   Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

          Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

          Keszthely Város Önkormányzata,

          Hévíz Város Önkormányzata,

          Hahót Község Önkormányzata

Projekt címe:

          Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2019. június 30.

Projekt elszámolható összköltsége: 325.840.584 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 325.840.584,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma:

 

  1. projekt célja

 

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása, amelyek a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi közlekedés megközelíthetősége révén megteremtik a fenntartható közlekedés feltételeit a településeken és a települések között, valamint hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához.

 

  1. a projekt szakmai-műszaki tartalma

 

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Keszthely Város Önkormányzata, Hévíz Város Önkormányzata, Hahót Község Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft..

 

A projekt keretében az alábbi kerékpárosbarát fejlesztések valósulnak meg:

  1. Országos közút funkcionális egysége mentén (településközpont és a település szélén található lakóterület közötti szakaszon) létesülő kerékpáros útvonalak:
  2. Keszthelyen kiépítésre kerül a Csapás úti kerékpárút 3 km-en, amely a Bástya utcán, a Sopron utcán, a Hévízi és Csapás úton vezet a Martinovics utcáig, majd a TESCO területén át a 71. sz. útkeresztezésével az állatsimogató útján folytatódik Gyenesdiás határáig.
  3. Hévízen a Plázához (nagy parkoló északi bejáratához) vezető úttól, a Gyöngyös patakon át Dobogó-major üdülőfalu bejárata között kerékpárút kerül megvalósításra a Gyöngyös patakon kerékpáros híd létesítésével, 400 méter hosszúságban, önálló nyomvonalú kétirányú megoldással, 3,9 m szélességben, kétrétegű aszfalt burkolattal.
  4. A településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása:
  5. Hahót – Fakospuszta között önálló nyomvonalú kétirányú kerékpárút építése valósul meg 1000 méter hosszúságban két fahíd építésével, 2,4 m szélességben, két rétegű aszfalt burkolattal.

 

A projekt keretében megvalósításra kerülnek az önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a releváns tevékenységek:

 

  1. A) Nyilvánosság biztosítása:

Megvalósításra kerül a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő valamennyi nyilvánossági feladat.

  1. B) Kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány:

Mindhárom településen kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, illetve bebiciklizés valósul meg. Hévízen a gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány is megvalósításra kerül.