TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003 projekt összefoglaló

Kedvezményezett neve:   Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

          Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

          Lenti Város Önkormányzata

Projekt címe:

          Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Lentiben

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2019. június 30.

Projekt elszámolható összköltsége: 162.920.294,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 162.920.294,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma:

 

 1. projekt célja

 

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása, amelyek a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi közlekedés megközelíthetősége révén megteremtik a fenntartható közlekedés feltételeit Lentiben és az egyes településrészek között, valamint hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához.

 

 1. a projekt szakmai-műszaki tartalma

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Lenti Város Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A projekt keretében az alábbi kerékpárosbarát fejlesztések valósulnak meg:

 1. A teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, átépítésével:
 2. Lenti, Bánffy Miklós utca kerékpáros nyom a Táncsics M. utca és a Petőfi S. utca között: forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése 1090 hosszon.
 3. Lenti, Akácfa utca kerékpáros nyom a Béke utca és a Fűz utca között: kijelölt kerékpáros átkelőhely, és kétirányú kerékpárút szakasz 20m hosszon,forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése 630 hosszon.
 4. Lenti, Fűz utca kerékpáros nyom, és kétirányú kerékpárút a Kossuth Lajos utcai kerékpárútig: útburkolat felújítás aszfaltszőnyegezéssel a Fűz utcában 460m hosszon, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, jelzőtáblák) beépítése a Fűz utcában, kétirányú kerékpárút építése önálló nyomvonalon 50m hosszon, közvilágítás, közmű védelembe helyezések.
 5. Lenti, Kossuth Lajos utcai kerékpárút és Gyár utca összekötése kétirányú kerékpárúttal: kijelölt kerékpáros átvezetés a 75. számú főúton középszigettel, forgalomtechnikai szabályozással, kétirányú kerékpárút építése belterületen 2m szélességgel két réteg aszfalt burkolattal 110m hosszon, vasúti szakági építés szükségletei, zárt csapadékcsatorna építése, közműkiváltások.
 6. Lenti, Petőfi Sándor utca – Dózsa György utca kétirányú kerékpárút: kétirányú kerékpárút építése jellemzően a járdaburkolat szélesítésével belterületen 2m (2,25m) szélességgel két réteg aszfalt burkolattal 350m hosszon a Petőfi Sándor utcában, zárt csapadékcsatorna elemeinek bővítése a Petőfi S. utcában, kétirányú kerékpárút építése a meglévő járdaburkolat szélesítésével belterületen 2.5m-4,15m szélességgel két réteg aszfalt burkolattal, 270m hosszon a Dózsa György utcában, zárt csapadékcsatorna elemeinek bővítése a Dózsa György utcában, támfal építése, közműkiváltások.
 7. Gyár utca – Lovarda utca szakaszon, a Lendvadedesi kerékpárútig történő kitáblázás és kijelölés; 1030m.
 8. Akácfa út – Vörösmarty u. – Zrínyi u. – körforgalom közötti szakaszokon történő kitáblázás és kijelölés; 1440m.

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 1. A) Nyilvánosság biztosítása: a vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő nyilvánossági feladatok kerülnek megvalósításra.
 2. B) Kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány: kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása.