A 2018. január 26-án tartott megyegyűlésről

Átadták Zalaegerszegen az M7 Takarék új központját
2018-01-31
Foglalkoztatást elősegítő paktum Lentiben
2018-02-05

A 2018. január 26-án tartott megyegyűlésről

A megyegyűlés mai ülésén Baumgartner Lászlót, Bánokszentgyörgy polgármesterét választotta meg a Térségfejlesztési Bizottság új nem képviselő tagjává a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegáltjaként. a munkahelyi elfoglaltságai miatt lemondott Szabó Péter helyett.

Ezt követően Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója adott tájékoztatást a Zala megyét is érintő pályázataikról, kiemelve a Keszthely-Fenékpusztán  2019 év végéig megvalósítandó Kis-Balaton Látogatóközpontot, valamint a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumhoz kapcsolódóan kialakítandó oktatóközpontot, illetve a Mura-menti térség komplex élőhely-fejlesztését és az itt kialakítandó gazdálkodási centrumot, amelyek nagyban hozzájárulhatnak majd a környék turisztikai vonzerejének növeléséhez. Szót ejtett az Interreg Duna Transznacionális Program keretében megvalósítandó „Európa Amazonasa” Kerékpárút fejlesztéséről, amely Tornyiszentmiklós – Murakeresztúr térségében érinti Zala megyét, valamint a Letenye külterületén kialakítandó River’s Cool elnevezésű szabadtéri iskolát a környékbeli gyermekek környezeti ismereteinek élményszerű bővítése, természeti értékeink élményszerű, interaktív megismertetése céljából. Elmondta, hogy 2020-ra tervezik a Mura-menti vízi turisztikai bázis infrastrukturális attrakció bővítésének megvalósítását szintén pályázati támogatásból.

A következőkben Mazzag Ferenc a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tájékoztatta a képviselőket a szervezet munkájáról, kiemelve a megye vállalkozóinak tevékenységét segítő tevékenységeket, aktuális programokat.

A grémium elfogadta a széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés nyomán kidolgozott Zala Megyei Klímastratégiát, amely alapvetően a klímaalkalmazkodást és a klímaváltozás megelőzését szolgáló feladatokat, intézkedéseket és tevékenységeket határozza meg. A stratégia végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Zala Megyei Klímaplatform, amely meghatározott indikátorok figyelemmel kísérése alapján szükség esetén javaslatot tehet majd a klímastratégia tartalmának módosítására.

Módosította a közgyűlés a 2016. novemberben elfogadott Zala Megyei Integrált Területi Program (ITP) 3.3 változatát, mivel időközben meghirdetésre kerültek a rendelkezésre álló források és a legtöbb esetben már döntés is született a benyújtott támogatási kérelmekről, időszerűvé vált a maradvány források újbóli meghirdetése. Ehhez viszont módosítani kellett az ITP-t. A legfontosabb változás a Mura Program megvalósításának elősegítését célzó 150 millió Ft beépítése, valamint maradék források átcsoportosítása ipari parkok fejlesztésére, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére és önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.

Döntött a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, melynek bevétel-kiadási főösszege 702 882 000 Ft, valamint jóváhagyta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét és módosította annak SZMSZ-ét.

Jóváhagyta a közgyűlés a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó együttműködések támogatását szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „Gyümölcsöző kapcsolatok” című pályázatot, melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye Tanácsa lesz, középpontjában pedig főként a gyümölcstermesztésre épülő helyi értékek és közösségi kezdeményezések állnak. Ezt követően tájékoztatást kapott a megyei önkormányzati hivatal és a Zala Megyei Értéktár Bizottság elmúlt évben végzett tevékenységeiről.

(Fotó: Zalai Hírlap)