Programleírás

A Zala Megyei Önkormányzat területfejlesztési tevékenysége az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 azonosító számú pályázat keretében

A megyei önkormányzatok 2012. január 1-től terület- és vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat látnak el. A megváltozott feladatkör elsősorban a 2012-2014 években a következő uniós ciklusra való felkészülést, tervezést foglalja magában.

 A feladat ellátásának anyagi fedezetéül az elnyert ÁROP pályázat szolgál, 90 millió Ft-os keretösszeggel.

A tervezés során a megye elkészíti területfejlesztési koncepcióját és programját, valamint a következő ciklus operatív programjaihoz kapcsolódó részdokumentumokat.


A megyei területfejlesztési koncepció

Helyzetelemzés – helyzetértékelés
97/2012. (XI.28.) KH határozat

Javaslattevő fázis
31/2013. (VI.13.) KH határozat

Területi hatásvizsgálat

A dokumentumba beépítésre kerül a megyei szakképzés-fejlesztési koncepció is.

A koncepció társadalmi és államigazgatási egyeztetése lezajlott. Elfogadásához az illetékes szakminiszter is hozzájárult, amelyre az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadását követően, várhatóan a 2013. december 19-i közgyűlésen kerül sor.

A dokumentumok megtekinthetők a  www.zala.hu weboldalon.