Pályázati felhívás a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

Újjáalakult a megyei idősügyi tanács
2016-06-09
Zalai Krónika 2016. 24. hét
2016-06-16

Pályázati felhívás a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

 

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

 1. A pályázat benyújtásának feltételei:

A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki

 • állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
 • érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
 • kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
 • akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

A férőhely másnak nem adható át.)

 

 1. A pályázat elbírálásának szempontjai:
 • a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
 • a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja:

A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet. [LETÖLTHETŐ FELHÍVÁS ÉS ADATLAP]

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,

első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,

 • tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
 • a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

 

Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

 

 1. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. augusztus 10.

     A pályázók értesítése az elbírálásról: 2016. augusztus 31-ig.

 

 1. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

          

 1. Egyéb:
 • A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
 • Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
 • A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
 • Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb településén élő hallgatók.


A D A T L A P

 

 

A felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló diákok kollégiumi férőhely pályázatának elbírálásához

 

A pályázó neve: …………………………………………………………………………………

Lakcíme: ……………………………város  ……………… utca……… ……. … hsz….……..

Születési hely: ……………………………….. idő:  ……….. év ………….. hó ……….  nap

Elérhetősége:    telefonszám:  …………………………………

e-mail cím:  …………………………………

 

Felsőoktatási intézmény, melyben tanulmányait folytatja:

………………………………   évf:……Kar: ……………..  Szak:  ………………………..

Tanulmányi /érettségi átlaga: ………………………

 

Szakterületén és egyéb területen elért kiemelkedő eredményei: ………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A pályázóval együtt, egy háztartásban élő személyek száma:                      .………

Eltartottak száma:                                                                                         ……….

–  felsőoktatásban tanul:                                                                               ……….

–  általános és középiskolában tanul:                                                             ……….

–  egyéb:                                                                                                        ……….

 

Szülők neve:

Apa: …………………………………… foglalkozása: ……………………………….

Anya: ………………………………….  foglalkozása: ……………………………….

 

Jövedelmi viszonyok:

Apa nettó jövedelme:                                                                                    ………………Ft/hó

Anya nettó jövedelme:                                                                                  ………………Ft/hó

Háztartásban élő más személy/ek nettó jövedelme                                        ……………….Ft/hó

Családi pótlék összege:                                                                                  ……………….Ft/hó

Gyermektartásdíj összege:                                                                             ……………….Ft/hó

Önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátás összege.                               ..…………….Ft/hó

Munkaügyi szervek által folyósított ellátás összege:                                     ……………….Ft/hó

Egyéb:                                                                                                            ……………….Ft/hó

 

Család összjövedelme:                                                                                ……………….Ft/hó

Összjövedelmet csökkentő tényező (pl. tartásdíj)                                            ……………….Ft/hó

 

Egy főre jutó nettó jövedelem:                                                                    ……………….Ft/hó

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Kelt:

…………………………………………….

a pályázó aláírása