PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

A Zala Megyei Közgyűlés ülése
2015-02-11
Konferencia a közlekedésről
2015-02-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (https://www.zala.hu//images/stories/palyazat/pecs_2014.doc).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

4.  A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2014. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

6.  Egyéb:
 A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
 Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
 A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
 Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb településén élő hallgatók.
Pályázati felhívás és adatlap letöltése.