Pályázati felhívás pécsi kollégiumi férőhelyekre

Zalai Krónika – Megyei hírek 2018. 18. hét
2018-05-04
RURES hírlevél 2.
2018-05-07

Pályázati felhívás pécsi kollégiumi férőhelyekre

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

 1. A pályázat benyújtásának feltételei:

    A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki

 • állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
 • érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
 • kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
 • akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

A férőhely másnak nem adható át.)

 

 1. A pályázat elbírálásának szempontjai:
 • a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
 • a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja:

A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,  
 • tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
 • a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

 

Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.

 

 1. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. augusztus 10.

     A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.

 

 1. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

          

 1. Egyéb:
 • A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
 • Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
 • A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
 • Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb településén élő hallgatók.

 

 

ADATLAP