Hírek

A Zala Megyei Közgyűlés elnökének 2020. június 2-án hozott döntéseiről
2020.06.02

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadott éves munkaterve alapján 2020. júniusában került volna megtartásra a testület soron következő rendes ülése.


A koronavírus járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyegyűlés 2020. júniusi ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján valamennyi előterjesztést a szokásos eljárásrend szerint előzetesen kézhez kaptak. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.

Hét előterjesztés került összeállításra, ezek közül egy kivétellel a döntést a közgyűlés elnöke a fent hivatkozott jogszabályban foglaltak szerint meghozta. A kivétel a „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről.” című előterjesztés volt, amit szintén kézhez kaptak a képviselők, ugyanakkor a közgyűlési dokumentum a veszélyhelyzet megszűnését követően ismételten a testület elé kerül annak érdekében, hogy a képviselők kérdéseiket személyesen is feltehessék a katasztrófavédelmi igazgatóság illetékes munkatársának. Erre tekintettel határozati javaslat nem szerepelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfogadta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámolót. Az Alapítvány eredményes évet zárt 2019-ben, amit az is alátámaszt, hogy 2019. december 6-án az Év Vállalkozója Díj átadási ünnepségen elismerésben részesült, a díjat az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Pácsonyi Imre vette át Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól és Tolnay Tibortól, a VOSZ elnökétől.

Az M9 Térségi Fejlesztési Tanácsban az érintett megyei önkormányzatokat két fő képviseli, a közgyűlés elnöke mellett a képviselő-testület által delegált tag. A Zala Megyei Önkormányzat részéről Pácsonyi Imre alelnök került delegálásra a Tanácsba.

Döntés született a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról. A 2020. évi költségvetés elfogadásakor az önkormányzat és a hivatal 2020. évi bevétel-kiadási főösszege 629.523 e Ft-ban került meghatározásra. A változtatás eredményeként a főösszeg 805.211 e Ft-ra módosult, miután az önkormányzat újabb hat pályázat elbírálásának nyertes eredményéről kapott tájékoztatást, ebből három a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programban kerékpárút-fejlesztést tartalmaz, három pályázat pedig a határmenti szlovén és horvát együttműködési programban valósul meg.

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság 2020. március 23-án írta ki a 2020. évi, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására szóló pályázati felhívását, melyre a megyei önkormányzat benyújtotta pályázatát. A felhívás célterülete „Nemzeti értékek (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése rendezvények megvalósításával.” A pályázat alapján 2021. február-április hónapokban kerül sor egy kétfordulós vetélkedőre, melyet általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákoknak hirdet meg az önkormányzat, bevonva a muravidéki Lendva környékét is. A pályázat 3.461.800,- Ft-os költségvetéssel került benyújtásra.

A megyei kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/2007. (VI.26.) ÖR számú rendelet módosítására is sor került, a változtatás eredményeként a megyei elismerések száma 11-ről 9-re csökkent, valamennyi díjból 2021. évtől kezdődően 1 kerül átadásra. A közgyűlés elnöke a vonatkozó rendeletben előírt előkészítő bizottság javaslata alapján határozott a 2020. évi kitüntető cím és díjak adományozásáról is (11 db), melyek a megyei közgyűlés ünnepi ülésén kerülnek átadásra.

A megalkotott rendeletek, illetve a határozatok a Zala Megyei Önkormányzat Közlönyében kerültek kihirdetésre, mely megtalálható a www.zala.hu honlapon.

Zalaegerszeg, 2020. június 2.

vissza...