Legfrissebb hírek


2020.06.02 - A település szentistvánlaki részében avattak emlékkövet a nemzeti összetartozás szimbólumaként. A rendezvényen a megyei közgyűlés képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt.

2020.06.02 - A Magyar Falu program keretében újult meg az orvosi rendelő a településen, melynek az átadásán részt vett Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke.

2020.06.02 - A Zala Megyei Közgyűlés elfogadott éves munkaterve alapján 2020. júniusában került volna megtartásra a testület soron következő rendes ülése.

2020.05.20 - A tegnapi ünnepségen egy megvalósult és egy most induló fejlesztésről is beszámolt Baldauf Csaba, a Kolping Hotel ügyvezetője.

2020.04.24 - A Zala Megyei Közgyűlés elfogadott éves munkaterve alapján 2020. április 23-án került volna megtartásra a testület soron következő rendes ülése.

Közadattár

Zala a termálfürdők hazája


Sajtótájékoztatót tartottak a 2019. május 26-i EP képviselő választásról
2019.03.21

Dr. Mester László megyei főjegyző, a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetője „Aktuális tudnivalók az európai parlamenti képviselők 2019. május 26-i választásáról” címmel tartott sajtótájékoztatót a Megyeházán.


A legfontosabb információkat összefoglaló tájékoztatóban elhangzott, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az európai parlament tagjainak magyarországi választását A választásra az unió területén 2019. május 23. és 26. között kerül sor. Magyarország 21 képviselőt választ az Európai Parlamentbe. Az egész ország egy választókerületet alkot.
A választáson csak pártok indulhatnak, akik önálló vagy közös listát állíthatnak. Magyarországon a lista kötött, a választópolgárok által nem módosítható. A listaállításhoz legalább 20 000 érvényes ajánlás összegyűjtése szükséges.
A mandátumszerzési küszöb Magyarországon 5%. A küszöb független attól, hogy önálló, vagy közös listáról van szó.
Részvételi küszöb a választás érvényessége tekintetében nincs.
A mandátumokat a mandátumszerzésiküszöböt elérő listák között kell kiosztani.
A pártok már benyújthatják ajánlóív iránti igényüket a Nemzeti Választási Irodához. Az NVI az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. április 6-án adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az ajánlások gyűjtésére nyitva álló időszak 2019. április 23-án, vagyis Húsvét hétfőt követő nap 16 óráig tart. Ez a végső időpontja a lista bejelentésének, illetve a lista vagy azon szereplő jelölt visszavonásának. A listát a NVB veszi nyilvántartásba. A választópolgár a fenti módon átadott ajánlóíven teheti meg ajánlását. Az ajánlóívet a választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. Egy választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egyszer. Az ajánlás nem vonható vissza.
Nem lehet ajánlást gyűjteni:
• az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
• az ajánló munkahelyén munkaidejében,
• az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,
• tömegközlekedési eszközön (helyi, távolsági/vonat, autóbusz, hajó/ stb.),
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató helyiségében,
valamint új szabályként: a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
E kivételektől eltekintve ajánlás bárhol gyűjthető. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos, az ajánlást adó választópolgár az ajánlásáért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. A fenti szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen.
Az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdése értelmében minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy választó és választható legyen. A jogalkotó a választójogot nem köti magyarországi lakóhelyhez, azaz korlátozott mértékben a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja azt. A választójogot csak az ún. természetes kizáró okok korlátozzák: nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt, továbbá a adott esetben a bíróságnak a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezést kimondó, a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezést kimondó, valamint a felülvizsgálati eljárás alapján hozott ítéletében kell rendelkeznie a választójogból való kizárás kérdéséről. Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
A választáson az európai uniós tagállamok – országonként eltérően szabályozással – választópolgárjainak van szavazati joga. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény 2019-től biztosítja a szavazati jogot azon magyar állampolgárok számára is, akik az EU területén kívül élnek, illetve Magyarország területén, de nincs lakcímük.
A magyarországi EP választáson így szavazati joga van a fenti korlátozás alá nem eső nagykorú magyar állampolgároknak, függetlenül attól, hogy az EU területén élnek vagy sem; továbbá azon nagykorú EU állampolgároknak, akik a magyarországi névjegyzékbe felvételüket kérték. Ennek megfelelően magyar állampolgárok is kérhetik felvételüket más EU tagállam névjegyzékébe, hogy az adott országban és annak listáira szavazhassanak. A választásra azonban mindenkinek csak egy országban van lehetősége, így aki másik országban regisztrál a választásra, a saját országa névjegyzékéből törlésre kerül.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt valamennyi választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldenie az NVI-nek. A HVI értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
A választási eseményektől függetlenül folyamatosan benyújtható központi névjegyzéket érintő kérelmek (nemzetiségi névjegyzékbe vétel, személyes adatok kiadásának tiltása, segítség a fogyatékossággal élők szavazásához, más EU-tagállam polgárainak regisztrációja az Európai Parlament tagjainak választására) mellett 2019. március 21-től kezdődően benyújthatók a szavazóköri névjegyzéket érintő kérelmek is (mozgóurna igénylése, átjelentkezés másik szavazókörbe, külképviseleti névjegyzékbe vétel /KÜVI/). A kérelmek benyújtása történhet papír alapon, személyesen, vagy levél útján, vagy elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
A Magyarországon élő más uniós ország állampolgárai a magyarországi lakcímük szerinti Helyi Választási Irodánál kérhetik névjegyzékbe vételüket. A 2019. május 26-i választáson csak abban az esetben szerepelhet a magyarországi névjegyzékben, ha kérelme legkésőbb május 10-én 16 óráig beérkezik a helyi választási irodába. Bármikor – de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb május 16-án 16 óráig – kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án 16.00 óráig kérheti.
A fogyatékossággal élő választópolgár 2019. május 17-én 16.00 óráig igényelheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.
KÜVI névjegyzékbe vételi kérelmet a választást megelőző 9 napon, 2019. május 17. (péntek) 16.00 óráig lehet benyújtani, s ez a határidő jogvesztő. Aki kérte külképviseleti névjegyzékbe vételét, csak a kért külképviseleti helyszínen szavazhat, ellenben a külképviseleti névjegyzékből 2019. május 22. 16 óráig lehet a törlést kérni. Világszerte 134 külképviseleten lehet szavazni, a külképviseletek listája megtalálható a www.valasztas.hu oldalon. A külképviseleten 2019. május 26-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen a szavazásra egy nappal korábban, 2019. május 25-én kerül sor.
A központi névjegyzéket érintő kérelmek esetén a határidők egységesek, azonban a szavazóköri névjegyzéket érintő kérelmeknél elektronikus benyújtás esetén a határidők különbözőek, attól függően, hogy elektronikus azonosítás nélküli vagy elektronikus azonosítást követően kerül benyújtásra a kérelem.
Az átjelentkezési határidő 2019. május 22-én 16.00 óráig áll nyitva. Eddig az időpontig lehet benyújtani, módosítani és visszavonni. A visszavonásra azonban személyesen vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén még +2 napig lehetőség lesz. Mozgóurna iránti kérelmet ugyanezen időpontig lehet benyújtani a választási irodához, illetve személyesen vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén még +2 napig, továbbá ezt követően elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén a szavazás napján 12 óráig. Továbbra is lehetőség lesz a kérelem benyújtására a választás napján a szavazókörben működő választási bizottsághoz, azonban már csak 12.00 óráig.
Az európai parlamenti képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:
- minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság (SZSZB) működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
- mind a 19 megyében területi választási bizottság (TVB), a fővárosban Fővárosi Választási Bizottság (FVB) működik;
- országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
A választás lebonyolítását a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) végzik, egy szavazókörrel rendelkező települések esetében e feladatot a helyi választási bizottságok (HVB) látják el. A több szavazókörös települések SZSZB-i (szavazókörönként 3 tagot és legalább 2 póttagot) a tavalyi országgyűlési képviselő választások előtt kerültek megválasztásra.
Az SZSZB-be (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be) 2-2 tagot bízhat meg a jelölő szervezet a nyilvántartásba vételét követően. Egy párt csak 2 tagot delegálhat. A közösen listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2 tagot. Az SZSZB megbízott tagjait 2019. május 17. 16.00 óráig a HVI vezetőjénél kell bejelenteni. A megbízott (delegált) tagot a jelölő szervezet képviselője jelentheti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját, valamint, hogy melyik SZSZB-be szól a megbízás. A felsoroltakon túl célszerű megadni a megbízott személy rövid utas elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia. A megbízottnak a megbízással egyidejűleg összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátni. A bejelentést elősegítendő, az NVI mintát tesz elérhetővé a jelölő szervezetek részére a www.valasztas.hu oldalon. Az SZSZB megbízott tagjának lakóhelyére vonatkozó korlátozás nincs, viszont a központi névjegyzékben szerepelnie kell.
A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben kell eljuttatni az illetékes választási szervhez.
A fentiek szerint 1-1 tagot delegálhat a listát állító szervezet a TVB-be. TVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni 2019. május 17-én 16.00 óráig.
Zala megyében az aktuális névjegyzéki adatok alapján mintegy 226 ezer választópolgár él. Zala megye 258 településén 428 szavazókör működik majd a választás napján. A szavazókörök kialakítása, illetve felülvizsgálata megtörtént. A szavazóköröket a választási iroda vezetője úgy állapította meg, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.
Országos viszonylatban a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok száma jelenleg 7 918 263 fő. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok, tehát a levélben szavazók száma pillanatnyilag 114 300 fő. Más EU tagállamok állampolgárainak száma 2 151 fő. Jelenleg a választójoggal rendelkezők száma mindösszesen 8 032 563 fő.
A választási tájékoztató plakátok már valamennyi településen kihelyezésre kerültek.
A választási kampányidőszak 2019. április 6-ától a szavazás napján a szavazás befejezéséig, 19.00 óráig tart. Kampánycsend nincs, azonban a választás napján a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen választási kampánytevékenység nem folytatható, illetve ezen a napon választási gyűlés sem tartható.
A szavazás a korábbiakkal azonos módon történik, a szavazóhelyiségben a személyazonosítást követően átvett, lebélyegzett szavazólapot a választópolgárok a szavazófülkében töltik ki, az érvényes szavazási mód a szavazólap kívánt mezőjében tollal elhelyezett egymást metsző két vonal. A kitöltött szavazólapot a választópolgár borítékba helyezheti és a szavazókörben elhelyezett műanyag, vagy adott esetben papír urnába dobja.
Zárásként elhangzott, hogy a választás legfontosabb további tudnivalóiról a választást megelőző héten tartanak újabb sajtótájékoztatót.

 

vissza...

A Zalai borvidék

A Zalai borvidék Zala megyében a Zalai-dombság oldalain és fennsíkjain, illetve a Keszthelyi-hegység északnyugati részének lejtőin a Zalai-dombság agroökológiai körzetben alakult ki. A borvidéknek két körzete van.


Bővebben