Legfrissebb hírek


2019.10.10 - Dr. Mester László, a Területi Választási Iroda vezetője tájékoztatta a sajtó munkatársait az október 13-án tartandó önkormányzati választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

2019.10.08 - Átadták a Zala Megye Idősbarát Önkormányzata díjat, amelyet idén Hévíz és Páka nyert el. A méltatásban elhangzott, hogy mindkét településen példaadó módon viszonyulnak az ezüst generációhoz.

2019.10.08 - Közel 200 millió forintos pályázati és önerős forrásból elkészült a Tündérkert óvoda és bölcsőde épületének teljes felújítása, melyet a napokban avattak fel ünnepélyesen.

2019.10.04 - „Nagykanizsa, a zöldváros” címmel rendeztek konferenciát a városban, amelyen szó esett arról, hogy bár az országos átlagnál jóval nagyobb zöld területtel rendelkezik, jó kitörési lehetőséget jelenthetne a településnek, ha a jövőben a fenntarthatóság mintavárosává válna, melyhez jó alapot kínál földrajzi elhelyezkedése, hagyományai és középvárosi jellege.

2019.10.02 - Ünnepségen köszöntötték Zalaegerszegen az időskorúakat és elismeréseket adtak át a megyében működő nyugdíjasklubok kiemelkedő munkát végző tagjainak, valamint átadták az Idősbarát Polgármester címet.

Közadattár

Zala a termálfürdők hazája


A Zala Megyei Közgyűlés ülése
2017.12.04

A testület megemlékezett a Pénzügyi Bizottság nemrégiben elhunyt külső tagjáról, Laki Józsefről, aki több cikluson át dolgozott a megyei közgyűlési tagként, illetve bizottsági tagként, valamint társadalmi megbízatásban 20 éven át töltött be polgármesteri tisztséget lakóhelyén, Kálócfán.


A mai ülésen a Zala Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága új nem képviselő tagjává választották Laki Józsefnét, aki nyugdíjba vonulásáig a Zalabaksai Körjegyzőség körjegyzőjeként dolgozott, 2004-ben pedig címzetes főjegyzői címet kapott.

Dr. Kondákor Ferenc megyei főügyész a Zala Megyei Főügyészség működéséről adott tájékoztatást a grémiumnak, kiemelve, hogy Zala megye a bűnügyi fertőzöttséget tekintve rendszerint a 14 – 15. helyen szerepel a megyék rangsorában, ami jó eredménynek számít. Elmondta, hogy az utóbbi években csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a megyében, s jellemzően a vagyon elleni bűncselekmények képviselik a legnagyobb arányt az összbűnözési adatokban. Felhívta a figyelmet, hogy az eljárások lefolytatásában jelentős változást hoz a 2018. július 1-én hatályba lépő új büntetőeljárási törvény, amely jelentősen növeli az előkészítő ülés jelentőségét és lehetővé teszi a beismerésben lévő vádlott elleni eljárás ebben a perszakaszban való befejezését, elejét véve a további, úgynevezett hagyományos tárgyalásnak. Az ügyészség közjogi szakága közérdekvédelmi szakterületével kapcsolatban elmondta, hogy az állampolgárok továbbra is fokozott bizalommal fordulnak az ügyészi szervekhez, és ügyeik határidőben történő, számukra kedvező és gyors elbírálását várják. Új elemként jelent meg, hogy egyre több ügyben az állampolgárok nem csak a közigazgatási szervek, hanem a bíróságok döntéseinek ügyészségi felülvizsgálatát is kérik, amire természetesen nincs jogi lehetőség.

Ezt követően a közgyűlés döntött Veszprém Megyei Jogú Város „Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatának támogatásáról, tekintettel arra, hogy annak tágabb vonzáskörzete Zala megye területét is érinti, ezáltal pedig kedvező lehetőségeket teremt a térség programokba való bekapcsolódására. A cím elnyerése esetén nem csak 2023-ban kell kiemelkedő kulturális programokkal előállnia a nyertesnek, hanem 2019-től kezdve kell olyan folyamatokat elindítania, amelyek a pályázatban is rögzített fejlődési pályára állítják a várost és vonzáskörzetét.

A grémium mai ülésén döntött arról, hogy az Országos Területrendezési Terv várhatóan ez évi elfogadását követően módosítani kívánja Zala Megye Területrendezési Tervét is, melynek tervezői munkáihoz igénybe kívánja venni a Miniszterelnökség által nyújtandó 20 millió forint összegű támogatást.

Jóváhagyta a testület 2018. évi belső ellenőrzési tervét, kis mértékben módosította 2017. évi költségvetését, melynek bevétel-kiadási főösszege így 639.987 ezer forintra változott, valamint elfogadta 2018. I. félévi munkatervét.

vissza...

A Zalai borvidék

A Zalai borvidék Zala megyében a Zalai-dombság oldalain és fennsíkjain, illetve a Keszthelyi-hegység északnyugati részének lejtőin a Zalai-dombság agroökológiai körzetben alakult ki. A borvidéknek két körzete van.


Bővebben