Legfrissebb hírek


2019.11.20 - A Magyar Fürdőszövetség Zalakaroson tartott közgyűlésén adták át a fürdőinnovációs díjakat.

2019.11.13 - 5 millió forint saját forrás ráfordításával új fogorvosi rendelőt alakítottak ki Zalakaroson a mentőállomás épületében, melyet kedden adtak át ünnepélyesen.

2019.11.11 - Döntöttek a közgyűlés állandó bizottságairól.

2019.11.11 - A napokban adta át a megválasztott ülnökök megbízólevelét dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke.

2019.11.08 - Jelentős érdeklődés mellett, Nagykanizsán a Zsigmondy iskolában tartotta éves konferenciáját a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum mikrovállalkozási munkacsoportja.

Közadattár

Zala a termálfürdők hazája


Zala Megyei Közgyűlés ülése
2015.12.03

A Zala Megyei Közgyűlés 2015. december 3-án, csütörtökön tartotta soros ülését a 15 órakor kezdődő közmeghallgatást követően. Selmeczy Zsuzsanna képviselői mandátumról való lemondása miatt a Jobbik frakcióban új képviselő kezdte meg a képviselői munkát. A párt megyei listáján soron következő Boronyák József lett a testület tagja.


A Zala Megyei Közgyűlés, élve a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény adta lehetőséggel tanácsnokot választott.  Strázsai Zoltán megyei közgyűlési képviselő 2015. december 4-től területfejlesztési tanácsnoki feladatokat lát el.

Döntött a testület arról is, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába tagként elnökét, Dr. Pál Attilát delegálja. A Bizottság feladata, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatásra benyújtott támogatási kérelmekről születő döntés megalapozását segítse.

A Közgyűlés megtárgyalta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és ezzel együtt Bali József ügyvezető, a Felügyelő Bizottság három tagja – Marton Géza, Polai György és Szalóky Jenő -, valamint a könyvvizsgáló, Szijártóné Gorza Klára 2015. december 31-én lejáró megbízatását 2019. december 31-ig meghosszabbította.

A képviselők meghallgatták a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t érintő taggyűlési döntésekről és végelszámolásának megindításáról szóló tájékoztatót. Az Ügynökség  (RFÜ) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása következtében 2014. január 1. napjával, a törvény erejénél fogva került a három Nyugat-dunántúli régiót alkotó megye önkormányzatainak közös tulajdonába. Az operatív programok 2014-2020-as új struktúrájában a terület- és településfejlesztésre vonatkozó korábbi regionális programok egy országos jellegű, de megyei szinten megvalósuló Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) keresztül valósulnak meg. Az operatív program irányító hatóságaként (IH) a Nemzetgazdasági Minisztérium, közreműködő szervezeteként (KSZ) a Magyar Államkincstár került nevesítésre, ők veszik át az ügynökség korábbi feladatait.

A Zala Megyei Önkormányzat a Zala Megyei Integrált Területi Program 3.0 (ITP) egyik kiemelt céljaként nevesítette a turisztikai célú, illetve a hivatásforgalmi kerékpáros fejlesztések megvalósítását. A tervezett megyei projektek szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia egyik fő célkitűzéséhez: a környezetkímélő közlekedési módokhoz, a kerékpározás fejlesztéséhez.A képviselők az ülésen megismerték és elfogadták a Zala megyei kerékpárút-fejlesztési koncepcióról szóló tájékoztatót.

Az ülésen sor került Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának bemutatására is.Nagykanizsa Megyei Jogú Város a részére allokált TOP forrásokból megvalósításra kerülő Integrált Területi Programját azoknak a célokat szolgáló fejlesztéseknek a megvalósítására kívánja összpontosítani, amelyek az új ipari munkahelyek létrehozó munkahelyteremtő beruházások révén segítik elő Nagykanizsa és térsége gazdaságfejlesztését és versenyképességének növelését. A képviselők támogatásukról biztosították a nagykanizsai itp célkitűzéseit.

A Közgyűlés döntött arról, hogy jóváhagyja négy pályázat benyújtását. A Zala Megyei Önkormányzat részvételével három pályázat került benyújtásra az elmúlt időszakban és további egy pályázat benyújtását várható még biztosan 2016. első felében.

1.    INSiGHTS projekt
2.    DANUBE CSR-Vállalati társadalmi szerepvállalás projekt
3.    HUNG-2015 – a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat
4.    KEHOP-1.2.0 – Zala Megyei Klímastratégia elkészítése és megyei éghajlatváltozási platform kialakítása.

A Testület az ülés végén elfogadta hivatalának 2016. évi belső ellenőrzési tervét, 2016. I. félévi munkatervét és meghallgatta a hivatal által végzett feladatokról szóló tájékoztatót.

vissza...

A Zalai borvidék

A Zalai borvidék Zala megyében a Zalai-dombság oldalain és fennsíkjain, illetve a Keszthelyi-hegység északnyugati részének lejtőin a Zalai-dombság agroökológiai körzetben alakult ki. A borvidéknek két körzete van.


Bővebben