Legfrissebb hírek


2019.07.18 - Négy napon át várták gazdag programmal a látogatókat a bor és a zene jegyében Gyenesdiáson. A megnyitón a Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt. Az első nap gálaműsorral indult, mely egyúttal a Vass Lajos népzenei tábor záró programja is volt.

2019.07.18 - A Göcseji Dombérozó programsorozat nyitányaként rendezték meg a Nován 31. kézikaszás arató- és cséphadarós cséplőversenyt. A Zala Megyei Önkormányzat - mint a rendezvény egyik támogatója - képviseletében Pácsonyi Imre alelnök is köszöntötte a résztvevőket, látogatókat.

2019.07.17 - Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke és Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke fogadta a Megyeházán Krzysztof Żarnát, a Közép-európai Közlekedési Folyosó ETT igazgatóját.

2019.07.16 - A Széchenyi 2020 program keretében bővítették és újították fel a türjei és a batyki óvodát. A 108 milliós beruházás 100 %-os támogatással valósult meg.

2019.07.03 - Szombaton adták át ünnepélyesen az ifj. Paál István egyházközségi tag kezdeményezésére, a megyei önkormányzat támogatásával felújított, korábban a szél által ledöntött 1897-ben állított keresztet a kerkabarabási kápolna melletti temetőben.

Közadattár

Zala a termálfürdők hazája


A Zala Megyei Közgyűlés ülése -2016. január 28.
2016.01.29

A közgyűlés vidékfejlesztési feladatköréhez kapcsolódóan tájékozódott a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) feladatairól és tevékenységéről, amely szorosan kapcsolódik a Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) megvalósításához.


A tájékoztatóban kiemelték, hogy a 2014-2020-as időszakban Magyarországon a NUTS 3 szintű megyék képezik a fejlesztéspolitika területi alapegységeit. A szervezet célja, a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, a támogatási források hatékony felhasználása, valamint a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete, összhangban áll a Zala Megyei Önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel. Ennek jegyében a megyei önkormányzat vezetésének támogatásával már 2015 szeptemberétől létrejött a Zala Megyei Vidékfejlesztési Műhely, melynek keretében havi rendszerességgel találkoznak a vidékfejlesztésben érintett partnerek, melyek között kiemelt szerepük van a Leader Helyi Akciócsoportoknak. Az MNVH kiemelt feladatának tekinti a Vidékfejlesztési Program folyamatos ismertetését, minél szélesebb partneri kör bevonását a közös munkába, területi felelőse közreműködésével rendszeres tájékoztatókat tart a megyében, valamint keresi az olyan projekteket, amelyek a megyére jellemző erőforrásokra építve új munkahelyeket teremtenek. A megyei TOP és a VP számos területen kapcsolódik egymáshoz, többek között mindkettőben kiemelt célként jelenik meg a helyi termékek piacra jutásának támogatása.

 

Tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el a Közreműködő Szervezeti feladatokat, a közgyűlés tájékoztatást kapott a szervezet Zala Megyei Igazgatóságának működéséről és a feladatra való felkészüléséről. Szabóné Mileji Ágota elmondta, hogy 8 új munkatársat vettek fel és képeztek ki a TOP-hoz kapcsolódó feladatok ellátására. A megyei irodák ügyfélszolgálatot működtetnek majd, a pályázók és kedvezményezettek segítése érdekében, közvetlen, intenzív kapcsolatot tartanak a kedvezményezettekkel, ők végzik a szerződések megkötését, nyomon követik a projektek megvalósulását, kezelik a kifizetési kérelmeket, valamint helyszíni ellenőrzéseket is végeznek. Összességében arra törekednek, hogy az így kialakuló egyablakos, integrált ügyfélszolgáltatás keretében minden lehetséges segítséget megadjanak a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásához.

 

A közgyűlés a mai napon elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését 492 966 000 forintos bevételi és kiadási főösszeggel.

 

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában álló Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét, melynél Bali József ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy mivel az alapvetően projektek lebonyolításában való közreműködésre épül, a társaság bevételeit minél nagyobb részben pályázati pénzekből kívánják biztosítani.

Sajtóközlemény –
Zalaegerszeg, 2016. január 28.

Dr. Pál Attila s.k

vissza...

A Zalai borvidék

A Zalai borvidék Zala megyében a Zalai-dombság oldalain és fennsíkjain, illetve a Keszthelyi-hegység északnyugati részének lejtőin a Zalai-dombság agroökológiai körzetben alakult ki. A borvidéknek két körzete van.


Bővebben