Legfrissebb hírek


2019.10.10 - Dr. Mester László, a Területi Választási Iroda vezetője tájékoztatta a sajtó munkatársait az október 13-án tartandó önkormányzati választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

2019.10.08 - Átadták a Zala Megye Idősbarát Önkormányzata díjat, amelyet idén Hévíz és Páka nyert el. A méltatásban elhangzott, hogy mindkét településen példaadó módon viszonyulnak az ezüst generációhoz.

2019.10.08 - Közel 200 millió forintos pályázati és önerős forrásból elkészült a Tündérkert óvoda és bölcsőde épületének teljes felújítása, melyet a napokban avattak fel ünnepélyesen.

2019.10.04 - „Nagykanizsa, a zöldváros” címmel rendeztek konferenciát a városban, amelyen szó esett arról, hogy bár az országos átlagnál jóval nagyobb zöld területtel rendelkezik, jó kitörési lehetőséget jelenthetne a településnek, ha a jövőben a fenntarthatóság mintavárosává válna, melyhez jó alapot kínál földrajzi elhelyezkedése, hagyományai és középvárosi jellege.

2019.10.02 - Ünnepségen köszöntötték Zalaegerszegen az időskorúakat és elismeréseket adtak át a megyében működő nyugdíjasklubok kiemelkedő munkát végző tagjainak, valamint átadták az Idősbarát Polgármester címet.

Közadattár

Zala a termálfürdők hazája


A Zala Megyei Közgyűlés üléséről
2018.11.19

A mai ülésen adták át ünnepélyesen a közgyűlés által Szűcs Imre plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként odaítélt 2018. évi Zalai Civil Társadalomért ésNemzetiségekért Díjat, melyet a díjazott elfoglaltsága miatt nem tudott átvenni a szeptemberi megyenapi ünnepségen.


Szűcs Imre 1999-2015. között újudvari plébánosként évente szervezett országos hírűvé vált nyári ifjúsági táborokat a cserkész szervezetekkel együttműködve, amelyek célja a pihenés és kikapcsolódás mellett az ifjúság katolikus és hazafias szellemű nevelése volt. A nevéhez fűződik a Homokkomáromban minden hónap 13-án megtartott keresztút megszervezése, emellett jó kapcsolatot ápol a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, így ők is részesei a zarándoklatoknak kiegészülve horvátországi egyházi személyiségekkel. 2015-ben Nagykanizsára kerülve tovább folytatva ezirányú tevékenységét, aktív szerepet vállalt a 2016. évi Magyarországi Horvátok Országos Találkozója megszervezésében. Jelenleg a Kaposvári Egyházmegye legnagyobb lélekszámú plébánia közösségének vezető lelkipásztora, aki Nagykanizsán is bekapcsolódott a város közösségi életébe. A plébánia jelenleg tíz közösségi csoportot működtet, s évente több alkalommal szervez zarándokutakat belföldi és külföldi kegyhelyekre.

Ezt követően a megyében érintett tömegközlekedési szolgáltatók aktuális működéséről és fejlesztési terveiről tájékozódott a közgyűlés. Elsőként Kövesdi Szilárd vezérigazgató adott tájékoztatást a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ről. Elhangzott, hogy a magyar államtól kapott megbízás alapján 2011-ben átvett Zala megyét is érintő vasútvonalakon jelentős fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években az ún. „Villamosítási projekt” keretében, melynek eredményeként villamos felsővezeték-hálózatot építettek ki, felújították és korszerűsítették a vasútállomásokat és megállóhelyeket, peronokat építettek ki, így javítva a személyközlekedés feltételeit és biztonságát, valamint gazdaságosabb és kisebb környezeti terheléssel járó üzemeltetést valósítottak meg. A korszerű villamos motorvonatok és új mozdonyok forgalomba állítása, illetve a központi forgalomirányító és ellenőrző rendszer bevezetésével növekedett a vasútvonalak átbocsátó képessége és ritkultak a késések. Megemlítette a nemrégiben bevezetett és kedvező fogadtatást kapott, az ÉNYKK Zrt-vel közösen bevezetett kombinált menetjegy és bérletrendszert, amely vasúti és autóbuszos közlekedésre is feljogosít többek között a Zalaegerszeg-Körmend-Szentgotthárd viszonylatban. A fejlesztési tervekről szólva elmondta, hogy jelentős előrelépés történt idén tavasszal a Zalaszentiván közelében kialakítandó deltavágány ügyében is, mivel aláírták a projekt előkészítésének engedélyezési terveire vonatkozó szerződést 2019 nyarára tervezett befejezéssel.

Szabó Árpád, a MÁV-START Zrt. technológiai vezetője beszélt a cég 190 km-nyi Zala megyei vonalhálózatáról, részletesen bemutatva az egyes szakaszok és állomások technikai adottságait és a vonatokon elérhető szolgáltatásokat. Kiemelte, hogy a növekvő igényeket figyelembe véve a nyári menetrend bevezetésével jelentősen megnövelték a kerékpárszállítási kapacitást a vonatokon, elérve ezzel, hogy alapvetően minden személy- és gyorsvonaton, illetve egyre több InterCity vonaton is lehetőség legyen kerékpárok szállítására. 2016-ban korszerűsítették a teljes jegyértékesítési rendszert, amely már lehetővé teszi az informatikailag támogatott bizonylatkezelést a vonatokon is. A vasúti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a zalaszentiváni deltavágány közeljövőben várható kiépítése mellett a tervek szerint egy iparvágány-kiágazás is létesül Pózva térségében, amely a zalaegerszegi északi ipari park, valamint a kombiterminál vasúti kiszolgálását teszi majd lehetővé.

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. működését, megyét érintő tevékenységét, fejlesztési elképzeléseit Szöllősi József személyszállítási igazgató mutatta be a közgyűlés tagjainak. Elhangzott többek közt, hogy a 2015-ben átadott új keszthelyi autóbusz pályaudvar mellett TOP keretből 2018-19-ben teljes egészében megújul Lenti autóbusz állomása, valamint előkészítés alatt áll Hévízen egy új autóbusz állomás építése. Szót ejtett továbbá a járművezetőket érintő ösztönző foglalkoztatási és bérezési rendszer bevezetéséről, ingyenes továbbképzések és dolgozói juttatások biztosításáról.

A testület ezt követően módosította költségvetését az időközben beérkezett bevételi többlet miatt, valamint módosította a Zala Megyei Integrált Területi Program 2018. január 26-án elfogadott 3.4-es változatát, melynek révén lehetővé válhat a már lezajlott pályázati kiírások elbírálását követően a fennmaradt maradványforrások intézkedések közötti átcsoportosítására és újabb pályázati körben való meghirdetésére.

(Fotó: Zalai Hírlap)

vissza...

A Zalai borvidék

A Zalai borvidék Zala megyében a Zalai-dombság oldalain és fennsíkjain, illetve a Keszthelyi-hegység északnyugati részének lejtőin a Zalai-dombság agroökológiai körzetben alakult ki. A borvidéknek két körzete van.


Bővebben