Legfrissebb hírek


2019.10.10 - Dr. Mester László, a Területi Választási Iroda vezetője tájékoztatta a sajtó munkatársait az október 13-án tartandó önkormányzati választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

2019.10.08 - Átadták a Zala Megye Idősbarát Önkormányzata díjat, amelyet idén Hévíz és Páka nyert el. A méltatásban elhangzott, hogy mindkét településen példaadó módon viszonyulnak az ezüst generációhoz.

2019.10.08 - Közel 200 millió forintos pályázati és önerős forrásból elkészült a Tündérkert óvoda és bölcsőde épületének teljes felújítása, melyet a napokban avattak fel ünnepélyesen.

2019.10.04 - „Nagykanizsa, a zöldváros” címmel rendeztek konferenciát a városban, amelyen szó esett arról, hogy bár az országos átlagnál jóval nagyobb zöld területtel rendelkezik, jó kitörési lehetőséget jelenthetne a településnek, ha a jövőben a fenntarthatóság mintavárosává válna, melyhez jó alapot kínál földrajzi elhelyezkedése, hagyományai és középvárosi jellege.

2019.10.02 - Ünnepségen köszöntötték Zalaegerszegen az időskorúakat és elismeréseket adtak át a megyében működő nyugdíjasklubok kiemelkedő munkát végző tagjainak, valamint átadták az Idősbarát Polgármester címet.

Közadattár

Zala a termálfürdők hazája


Ülést tartott a Zala Megyei Önkormányzat
2018.05.02

A közgyűlés mai ülésén meghallgatta Dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Zala megye közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság további javítása érdekében tett intézkedésekről.


Elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, s csökkenő tendenciát mutat a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is. A bűncselekmények struktúrájában nem látható elmozdulás, továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények domináltak. Napjaink kihívása ugyanakkor az internetes bűncselekmények – jelentős látencia melletti – terjedése.

Kiemelte, hogy az előző évvel összehasonlítva jelentős, 32,0 %-os csökkenés következett be az összes idegenrendészeti eljárás számában, s az eljárás alá vont személyek döntően európai országok állampolgárai voltak, akik főként gazdasági jellegű migránsok, és a jobb megélhetés reményében, viszont megfelelő utazási okmányok hiányában próbálkoztak a tiltott határátlépések elkövetésével. Sajnálatos ugyanakkor, hogy ismét növekedett a személyi sérüléssel illetve halállal végződő közúti balesetek száma, amelyek döntő többségét a sebesség helytelen megválasztása okozta. Kiemelendő viszont, hogy jelentősen megnőtt a kerékpárosok által okozott balesetek száma, amelyek jelentős részénél szerepet játszott az ittasság is. Fontos feladatként tekint a rendőrség a bűnmegelőzésre, melynek keretében számos újítást is bevezettek az elmúlt években, s továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok és az időskorúak tájékoztatására. A lakosság biztonságérzetének megerősítése érdekében – az önkormányzatok kérésének megfelelően – igyekeznek biztosítani, hogy a körzeti megbízottak minél több szolgálati időt tölthessenek a területükön.

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadta a beszámolót.

A következőkben a Zalaerdő Zrt. tevékenységéről kapott tájékoztatást a közgyűlés, kiemelve az erdőgazdálkodást és a megyei célokkal összhangban lévő turisztikai, közjóléti fejlesztéseket és tevékenységeket, mint például az egyre népszerűbb erdei iskolákat, illetve a személyforgalmat is bonyolító erdei vasutakat.

2018. július 1-én hatályba lép a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, melynek rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó szabályokat, ezért szükségessé vált 1 ülnök soron kívüli megválasztása a Zalaegerszegi Törvényszékhez. A megyei grémium a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége javaslatára Horváthné Szép Rózsát választotta ülnöknek az érintett szakterület képviseletében.

A megyei értékek kategóriáinak bővülése miatt új tagokkal bővítették a Zala Megyei Értéktár Bizottságot, így a közgyűlés döntése alapján Horváth Gyula, a ZMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője az agrár- és élelmiszergazdaság, Szakály István, a Zalaszám-ZAC ügyvezető igazgatója pedig a sport kategória képviseletét látja majd el a bizottságban.

A Zala Megyei Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közel 30 éve tartó együttműködése alapján, amely jelentős mértékben segíti a Muravidéken élő magyarság nemzeti kultúrájának, hagyományainak megőrzését és a kétnyelvű oktatás intézményeinek működését, ez évben is 1 millió forint összegű támogatás nyújtásáról döntött a közgyűlés a szervezet által meghatározott tevékenységek megvalósítása érdekében.

Jóváhagyta a testület a Zala Megyei Önkormányzat vezető partnersége mellett megvalósítandó, az Interreg V-A. Ausztria-Magyarország Program keretében WoMen-Puls elnevezésű, 85% ERFA és 10% nemzeti hozzájárulással támogatott pályázat benyújtását, melynek célja a közszférában foglalkoztatott nők munkaerőpiaci és esélyegyenlőségi helyzetének javítása tréningprogram fejlesztése és megvalósítása, valamint a vezetők és döntéshozók szemléletformálása révén, illetve határon átnyúló intézményi együttműködési hálózat kialakításán keresztül.

Egyhangúlag jóváhagyta a közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámolót és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Rendeletet alkotott az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, a maradvány megállapításáról, módosította 2018. évi költségvetését, elfogadta az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét és a hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentését. 

(Fotó: Zalai Hírlap)

vissza...

A Zalai borvidék

A Zalai borvidék Zala megyében a Zalai-dombság oldalain és fennsíkjain, illetve a Keszthelyi-hegység északnyugati részének lejtőin a Zalai-dombság agroökológiai körzetben alakult ki. A borvidéknek két körzete van.


Bővebben