Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hírek

Bővülő nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért
2017.03.21

A lengyelországi Wroclawban tartotta soros ülését a napokban a Baltikumot és az Adriai-tengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (KEKF ETT) közgyűlése.


Az útvonal mentén fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezetben két magyar megye – Zala és Vas – önkormányzata is tevékenykedik.

A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt a wroclawi rendezvényen, ezt követően pedig beszámolt a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában a 2016-ban végzett tevékenységek eredményeinek megvitatása és az idei évre tervezett feladatok meghatározása állt. A közös célok elérése érdekében kiemelten fontos a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók irányába, melyet a Zalaegerszegen működő Stratégiai Központ által kidolgozott tanulmányok, SWOT elemzések támasztanak alá.

2017_cetc_03

A 2016 májusában megnyitott Stratégiai Központ munkájának eredményeként benyújtásra került egy pályázat is az Interreg Central Europe Program keretében „Környezetbarát áruszállítás az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért” címmel, melynek elbírálása 2017 májusára várható.  A projekt megvalósulásával hozzájárulna az észak-déli tengely menti áruszállítás gazdaságosabbá és környezetkímélőbbé tételéhez az alkalmazni kívánt intelligens fejlesztési megoldások révén. A 2017 szeptember és 2020 augusztus között megvalósítandó projekt tevékenységeinek koordinálását a zalaegerszegi Központ végezné.

A jövőbeli terveket illetően korábban is megfogalmazódott, hogy a Társulás célkitűzései között nem csak az észak-déli irányú tranzitforgalom megfelelő infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a tagrégiók társadalmi kohéziójának erősítése és a további gazdasági – kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása is szerepeljen. A mostani ülésen pedig többen is hangsúlyozták, hogy a közlekedési prioritások mellett az együttműködés teret adhat egyéb területeknek, mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű turizmus, kultúra, illetve a környezetvédelem. A Társulás tevékenységi területeinek kiterjesztéséről szóló hivatalos döntés a közgyűlés 2017 szeptemberére tervezett következő ülésén várható.

A közgyűlés keretei között került sor a Társulás munkájában eddig megfigyelőként résztvevő Alsó-Szilézia Vajdaság csatlakozási szerződésének aláírására, melynek révén teljessé vált a közlekedési folyosó Lengyelországon áthaladó szakasza mentén elhelyezkedő tagrégiók köre. Az együttműködés szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír Alsó-Szilézia taggá válása, mivel meglévő szoros gazdasági kapcsolatai révén lehetőség nyílik az érintett cseh területek bevonására az ETT munkájába – emelte ki Pácsonyi Imre.

2017_cetc_02

A Társulás további tevékenységét megalapozó háttéranyagok készítésében és a közlekedési folyosó mentén fekvő területek gazdasági fejlődésének előmozdítását célzó fejlesztéseket szolgáló további projektek kidolgozásában nagy szerep hárul a Zalában működő Stratégiai Központra. A szervezeti egység fenntartásához a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (mint a KEKF ETT Stratégiai Központjának a Zala Megyei Önkormányzattal közös működtetője) a Külgazdasági és Külügyminisztérium ETT-16 kódszámon meghirdetett az Európai Területi Társulások 2016. évi működési és fejlesztési támogatásra kiírt pályázati felhívására benyújtott ETT-16-0020 azonosító számú pályázata 3.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Ekler Elemér – Zalatáj

vissza...