Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hírek

A Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi Társulás (CETC-EGTC) Közgyűlésének ülése és Stratégiai Központjának megnyitása Zalaegerszegen
| 2016.05.06

A Társulás Közgyűlésének 2016. május 5-i ülésén már bemutatásra került a Stratégiai Központ által kidolgozott, a Central Europe Programme keretében benyújtásra kerülő első projektjavaslat is „Környezetbarát áruszállítás az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért” címmel, amely elősegítené, hogy a teherszállítás zöldebbé és intelligensebbé váljon az észak-déli tengely mentén annak érdekében, hogy a közép-kelet-európai országok gazdasági integrációja tovább erősödjön.


A projekt egy azt megalapozó tanulmány alapján került kidolgozásra, s már zajlik a Társuláson kívüli potenciális partnerek megkeresése, bevonása.

Szintén ma tárgyalta a közgyűlés a Stratégiai Központ 2016 – 2018 közötti időszakra vonatkozó cselekvési tervét, amely meghatározza a további feladatokat.

Közgyűlés további főbb napirendi pontjai:

A mai ülésen szervezeti és költségvetési ügyekről döntöttek a résztvevők, meghatározták a közeljövő feladatait, valamint megválasztották a Társulás elnökét a következő egy éves időszakra.

A szervezet tevékenységében rejlő lehetőségek jelentőségére utal az is, hogy az ülésen a tagrégiók/megyék a legmagasabb szinten, elnöki vagy alelnöki részvétellel képviseltették magukat, így résztvevőként üdvözölhettük Varasd és Karlovacka megye főispánját, Primorje-Gorski Kotar megye alispánját, Skane megye elnök-helyettesét, Nyugat-Pomeránia Régió marsall-helyettesét és a Vas Megyei Közgyűlés alelnökét.

Ez az első olyan európai társulás, amely a közép-kelet-európai közlekedés hatékonyságának növelését és a közlekedés javítását tűzte ki céljául. A társulás azért jött létre, hogy elősegítse és támogassa a határokon átívelő, transznacionális és interregionális együttműködést a Közép-Európai Közlekedési Folyosón belül, illetve, hogy erősítse és hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi kohézióhoz azáltal, hogy gyors, biztonságos, környezetbarát és gazdaságos személy- és áruszállítási közlekedést biztosít Közép-Kelet-Európában (KKEU).

Amíg a szomszédos nyugati országokban, így Németországban, Ausztriában és Olaszországban az autópályák és vasúti közlekedési lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig az új tagállamokban, elsősorban Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban ez nem állja meg a helyét. Emellett a KKEU térségben az úgynevezett függőleges (vertikális) közlekedési tengely hálózata jóval elmarad a kívánt értéktől. A ’65-ös nemzetközi útvonal’ kezdeményezés relevanciáját az adja, hogy szoros kapcsolatban van az EU TEN-T útvonalakkal, hiszen határ- és leszakadó térségeket csatornáz az észak-déli közlekedési folyosó hálózatába, ezzel is hozzájárulva annak infrastrukturális fejlődéséhez. A CETC-EGTC emellett rá kíván mutatni a régióban kialakítható szinergiákra és csatlakozni további csoportosulások tevékenységéhez, tevékenységével előmozdítani a térség gazdasági fejlődését.


vissza...