Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hírek

Zala Megyei Felzárkózási Fórum
2017.12.01

A Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége az EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú, „Zala megyei


A Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége az EFOP-1.6.3-17-2017-00004  számú, „Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pályázat keretében fórumsorozatot szervez a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkóztatásának témájában.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum alapvető célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (továbbiakban: MNTFS) foglalt országos szintű foglalkozás-politikai célok megvalósítása a területi szintű szereplők és döntéshozók bevonásával.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum szervezői pályázatot hirdetnek a Fórumon való részvételre, civil szervezetek számára. A pályázók közül a megyében működő 5 civil szervezet kap helyet a Fórumon. Azon civil szervezetek pályázhatnak

 • melyek az MNTFS és/vagy a hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkoznak (különösen oktatás-képzés területén, illetve fogyatékos személyekkel, nők egyenjogúságával foglalkozó szervezetek);
 • legalább 2 éve működnek, a megyében székhellyel rendelkeznek;
 • előnyben részesülnek azon szervezetek, amelyek az MNTFS beavatkozási területeihez kapcsolódó programok bonyolításában részt vettek, és/vagy nemzetiségekkel, kiemelten romákkal kapcsolatos tevékenységet végeznek;
   

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum:

január 1. és 2020. október 31. között évente két alkalommal Felzárkózási Fórum kerül megtartásra, aminek keretein belül munkacsoportot hozunk létre, mely negyedévente tematikus üléseket tart a hátrányos helyzetű célcsoportokkal – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek helyzetével kapcsolatban. A tematikus ülések hatékonyságának növelése érdekében az ülésre külső szakértők is meghívást kapnak.

A tervezett – egész Zala megyére kiterjedő – koordinációs és konzultációs rendszer elősegíti az egyes állami, gazdasági és társadalmi szereplők közötti eredményes együttműködést annak érdekében, hogy az esélyegyenlőséget és a felzárkózást érintő megyei szintű problémákra megoldást lehessen találni.

 

Zala Megyei Felzárkózási Fórum tagjai feltérképezik az egyes településeken hiányzó szolgáltatásokat, és megoldási javaslatokat tesznek azok biztosítására. A projekt végrehajtásával rendszeresebbé, összehangoltabbá és hatékonyabbá válnak a települési önkormányzatok közötti együttműködések, így a tapasztalatcsere és a kooperáció által tágabb platformon nyílik lehetőség a hátrányos helyzetű, többségi társadalom által, bizonyos szempontok szerint diszkriminált célcsoportok felzárkózásának, integrációjának és esélyegyenlőségének biztosítására, továbbá a közszolgáltatások megszervezésére.

 

Zala Megyei Felzárkózási Fórum tagjai:

 • helyi önkormányzati szereplők
 • megyei roma nemzetiségi önkormányzat képviselői
 • helyi roma nemzetiségi önkormányzati képviselői
 • megyében működő civil szervezetek, egyházak képviselői
 • megyében működő közszolgáltató intézmények képviselői
 • megyei gazdasági szereplők
 • a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási szakterülete és a népegészségügyi szakigazgatási szervek képviselője
 • a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok képviselője
 • Szakképzési Centrumok képviselője (megyénként 1 centrum)
 • tankerületi központ képviselője
 • megyei önkormányzat felzárkózáshoz kapcsolható bizottságainak képviselője (pl. Egészségügyi és Szociális Bizottság)
 • egyéb meghívottak (megyei szinten felmerülő feladatok szerint)

 

Állandó meghívottak:

 • – központi államigazgatási szervek (a Fórum napirendje/tematikája szerint)
 • – EMMI társadalmi felzárkózásért felelős szakterülete
 • – Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózata képviselői
 • – megyei rendőr-főkapitányság képviselője

 

A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatokat 2017. december 11. 10.00 óráig lehet postán vagy személyesen eljuttatni a Zala Megyei Önkormányzathoz (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., Megyeháza).

A pályázatokat a felhívás mellékletében szereplő adatlapon, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékra kérjük ráírni: „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttműködések”.

A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

A beérkezett pályázatokat elbírásának eredményéről, a döntést követően, 15 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

CIVIL ADATLAP MNTFS beavatkozási területei
 
 
 
 

vissza...