Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hírek

Ülésezett a Zala Vármegyei Közgyűlés
2023.01.26

A Zala Vármegyei Közgyűlés 2023. január 26-án, csütörtökön ülésezett idén először a Megyeházán. A napirendi pontok tárgyalását megelőzően a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.


A testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét elfogadta.

A közgyűlés módosította az önkormányzat 2022. évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási főösszege az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt 1.615.764 e Ft-ra módosult. Majd elfogadásra került a vármegye önkormányzata és a hivatal 2023. évi költségvetése 1.167.044 e Ft-os főösszeggel.

A 3. napirendi pontban a közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét. A társaság közreműködik a vármegyei önkormányzat határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak, projektjeinek tervezésében, kidolgozásában, valamint uniós pályázatok és hazai fejlesztés-előkészítési projektek megvalósításában. Az üzleti terv is ezen bevételek alapján került összeállításra.

Negyedik napirendi pontként a testület döntött a vármegyei főjegyző által előterjesztett, előző évi hivatali munkáról szóló részletes beszámolójának elfogadásáról. A hivatal Pénzügyi Osztálya, Térségfejlesztési Osztálya és Szervezési Osztálya feladatellátását is bemutató előterjesztésben összefoglalásra kerültek egyebek mellett a térségfejlesztéssel összefüggő, a testületi munkával, a projektek bonyolításával és a mindennapi működéssel kapcsolatos tevékenységek, de a beszámoló kitér a belső ellenőrzésre és a választások kapcsán felmerülő szervezési és koordinációs feladatokra is. Dr. Pál Attila elnök köszönetét fejezte ki valamennyi munkatársnak, hogy a nehéz körülmények között is példaértékű munkát végeztek.

Ezt követően a hivatal alapító okiratának módosításáról, végül a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésről és közgyűlés elnökének szabadságolási ütemterve jóváhagyásáról szavazott a közgyűlés.

vissza...