Megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Január 31-én, a Megyeházán megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum. A Széchenyi 2020 program részeként, EFOP-1.6.3-17-2017-00004-es azonosító számmal rendelkező, „Zala megyei felzárkózás politikai együttműködések” címen futó projekt keretében életre hívott szervezet célja megyei szintű együttműködési modellek kialakítása, a tartós szegénységben élők, romák felzárkóztatása, valamint a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb beavatkozásait segítő fejlesztések előmozdítása. Ugyancsak a Felzárkózási Fórum célcsoportjába tartoznak a nők a gyerekek, az idősek és a fogyatékkal élők. A három éves projekt a Zala Megyei Önkormányzat valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) Zala Megyei Kirendeltségének konzorciumi együttműködésében  valósul meg.