Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Vármegyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki

- lakóhellyel rendelkezik Zala vármegyében,
- tanulmányait valamelyik pécsi, államilag elismert felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatja az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, és megfelel azon intézmény kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
- kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért.

 

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

- hallgató szociális körülményei, (jövedelmi viszonyai, az eltartott testvérek száma, szülők foglalkoztatottsága, stb.) melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik,
- a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye, választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

 

3. A pályázat benyújtásának módja:

A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

- a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
- tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
- a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

 

Az adatlap igényelhető elektronikusan a fojegyzo@zalamegye.hu e-mail címen, vagy letölthető Zala Vármegye Önkormányzatának honlapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban postai úton, személyesen, vagy e-mail-ben (fojegyzo@zalamegye.hu) lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet telefonon: 92/500-711, vagy e-mail-ben: fojegyzo@zalamegye.hu.

 


4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról: 2023. augusztus 31-ig.

 


5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

 

6. Egyéb:

A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles haladéktalanul, elektronikus úton (fojegyzo@zalamegye.hu) azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak át nem adható. E szabályok megszegése kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
A férőhelyek odaítélésénél elsőbbséget élveznek a megyei jogú városok területén kívüli lakóhellyel rendelkező hallgatók.

 

Pályázati adatlap letöltése itt.