Küszöbszám megyei lista állításhoz

 

49-69/2014.S.

Megyei lista állításához szükséges ajánlások számának közzététele Zala megyében

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014.(VII.24.) IM rendelet 11.§ (1) bekezdés a./ pontja alapján a Területi Választási Iroda a központi névjegyzék adatai alapján közzéteszi a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 7.§ (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város.

Az Övjt. 9.§ (2) bekezdése szerint a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5 %-ának ajánlását összegyűjtötte.

Az Övjt. 11.§ (3) bekezdése alapján azok a jelölő szervezetek, amelyek a megyei választókerületben lévő települések választópolgárai 1 %-ának, de legalább 2.000 választópolgár közös ajánlását összegyűjtötték, közös megyei listát állíthatnak.

A 2014. évi önkormányzati választáson a megyei választókerület választópolgárainak száma 2014. augusztus 15-én 148.900 fő volt. A megyei lista állításához szükséges 0,5 %-os ajánlási szabály alapján 745 érvényes ajánlás szükséges megyei lista állításához.

Zalaegerszeg, 2014. augusztus 18.

Dr. Mester László

PDF letöltése