Döntéshozatal

vissza...

A Zala Megyei Közgyűlés döntései előkészítésének rendjét az SZMSZ rögzíti.

A Zala Megyei Közgyűlés döntéseiben való állampolgári közreműködésre, véleményezésre a közmeghallgatás jogintézménye szolgál. SZMSZ

A Zala Megyei Közgyűlés döntéshozatalának eljárási szabályait az SZMSZ tartalmazza.

Az ülések helye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Megyeháza, Deák Ferenc terem

Az ülések látogathatóságának rendje: az ülések általánosságban nyilvánosak, a közgyűlés

  1. zárt ülést tart önkormányzati, hatósági összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
  2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
  3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat, vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

Testületi ülések ideje: aktuális közgyűlés előterjesztésében jelölve


vissza...