TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

vissza...

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004  Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése:

 

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partner:

          Keszthely Város Önkormányzata

Projekt címe:

          Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2020. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. október 2.

Projekt elszámolható összköltsége: 100.020.216,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 100.020.216,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, amely a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi közlekedés megközelíthetősége révén megteremti a fenntartható közlekedés feltételeit a településeken és a települések között, valamint hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához..

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

Keszthelyen a Hévízi úti kerékpárút I. ütemének nyomvonala a Bécsi kapu utcától a Pál utcáig terjed. A meglévő csomóponttól lehetőség nyílik a továbbhaladásra a Csapás úti meglévő gyalogjárdán a Sopron utcai LIDL áruház előtti kerékpáros átvezetésig, mellyel hálózati összeköttetés jön létre a Belvárosi, a Hévízi és a Kertvárosi kerékpárutak között. A tervezett kerékpárút hossza összesen 612 m, melyből 275 m önállóan vezetett kerékpárút, 206 m elválasztott gyalog- és kerékpárút, 131 m közös gyalog- és kerékpárútként került megtervezésre.

A kötelezően előírt nyilvánossági feladatok a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomag alapján valósulnak meg. A kivitelezést követően kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány, a kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató rendezvény lebonyolítására is sor kerül.


vissza...