TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004

vissza...

TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004 projekt összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

Kisrécse Község Önkormányzata,

Nagyrécse Község Önkormányzata

Projekt címe:

          Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021.06.29.

Projekt elszámolható összköltsége: 162.920.294,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 162.920.294,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma:

A projekt célja:

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása, amelyek a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, és a közösségi közlekedés megközelíthetősége révén megteremtik a fenntartható közlekedés feltételeit a településeken és a települések között, valamint hozzájárulnak a biztonságos közlekedéshez, a zaj- és légszennyezés csökkentéséhez, az egészségmegőrzéshez, és az élhetőbb települési környezet kialakításához. Cél, hogy magas szolgáltatási szintű, harmonikus vonalvezetésű és biztonságos létesítményt épüljön, ezáltal a hivatásforgalmú kerékpározás elterjesztése oldódjon meg. További cél, hogy a tervezett létesítmény megvalósulása során a lehető legkevesebb veszteség érje a természetes, és tulajdonjogi környezetet.

 A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Kisrécse Község Önkormányzata, Nagyrécse Község Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

 A projekt keretében az alábbi kerékpárosbarát fejlesztések valósulnak meg:

 A) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, átépítésével: Nagykanizsa közigazgatási határa és a Kisrécsei bekötőút között 2,31582 km hosszon önálló kétirányú kerékpárút létesítése, 2,4 m útburkolat építés két réteg aszfalttal, a szükséges árok és padkarendezéssel és forgalomtechnikai megoldásokkal, valamint a Kisrécsei bekötő úttól Kisrécse, Szentkirályi út belterületi szakaszon 0,3795 km hosszon kerékpározásra kijelölt út kerül kijelölésre. Projekt részletes bemutatása: Kisrécse – Nagykanizsa közigazgatási határa között építendő kerékpárút célja a településről a munkahelyek megközelítése, a közszolgáltatások elérése, mely által a közösségi közlekedés megközelítését is szolgálják, illetve az egészséges életmódhoz is hozzájárulnak, összességében az élhetőbb település kialakítását célozzák.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A) Nyilvánosság biztosítása: a vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő nyilvánossági feladatok kerülnek megvalósításra.

B) Kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány: kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása;

 


vissza...