KEHOP-1.2.0-15-2016-00002

vissza...

A kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

A projekt címe: Zala megye klímastratégiájának kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás

A szerződött támogatás összege: 30.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. február 28.

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00002

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-1.2.0 azonosító számú felhívás keretében valamennyi megyei önkormányzat megalkotja megyei klímastratégiáját és létrehozza a megyei éghajlat-változási platformot.

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében a felhívás alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan összeállításával, valamint ez alapján készült megyei szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. A módszertan kidolgozásától kezdve a stratégiák elkészítésig, továbbá a stratégiák végrehajtása érdekében is elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása, ami a klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program segítségével biztosítható, amelyek összegzését, végtermékét képezik az azonosított cselekvési irányokat kijelölő megyei klímastratégiák.

A platform feladata a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatása, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, online szaktanácsadás biztosítása, rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Települések Szövetségével. A megyei éghajlat-változási platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Megyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság látja el.

A projekt két ütemből áll. Először a Klímabarát Települések Szövetsége dolgozza ki azt a módszertani útmutatót, amely alapul szolgál a térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához, ezt követhetik majd a megyei projektek.

A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan 2 konferenciát, és 3 személyes részvétellel zajló workshopot, valamint 4 figyelemfelkeltő akciót szervezünk.

A projekt keretében elkészítésre kerülő megyei klímastratégiát a Zala Megyei Közgyűlés fogadja majd el.

A pályázat benyújtására 2016. június 27-én került sor, a projekt 2016. szeptember 1-jén indult.

Az első mérföldkőig vállaltak teljesültek: beszerzésre került 2 db laptop a felállított titkárság munkavégzéséhez, elkészíttettük a projekttáblát, a kapcsolódó információk megjelenítésre kerültek a www.zala.hu oldalon, továbbá elkészült a megvalósíthatósági tanulmány is.

 

A Zala Megyei Önkormányzat az alábbi célok elérését tartja szem előtt a projekt megvalósítása során:

 • a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése,
 • az alkalmazkodóképesség javítása;
 • az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
 • a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
 • egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

A célokat a megyei önkormányzat, a települési önkormányzatok, a területfejlesztési intézmények, az oktatási intézmények, a civil szervezetek, a helyi gazdálkodó szervezetek, a lakosság, valamint a Klímabarát Települések Szövetségének összefogásával és összehangolt, tudatos lépéseivel érhetjük el, melynek kereteit és módszereit a megyei klímastratégiában fogalmazzuk meg.

A projekt átfogó célja: megyei szinten a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás káros következmények mérséklése

A projekt specifikus célja: a projekt közvetlen célja a Zala Megyei Önkormányzat megyei klímastratégiájának kidolgozása

 

Ehhez kapcsolódó további célok:

 • a megyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása az éghajlatváltozásból eredő káros hatások mérséklése és megelőzése területén,
 • a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása,
 • a szereplők igényeiből kiindulva a megkezdett fenntarthatósági és fejlesztési programok továbbfejlesztése az érintett területen,
 • a lakosság klímaadaptációs szerepének erősítése,
 • a téma széles körű megismertetése,
 • online szaktanácsadás biztosítása,
 • rendszeres kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Települések Szövetségével.

 

A projekt operatív céljai:

 • 2 fős menedzsment szervezet működtetése a projektmunka megszervezése, az erőforrások biztosítása, a feladatok kiosztása, a projekt végrehajtásának ellenőrzése, előrehaladási jelentések összeállítása, korrekciós feladatok tervezése és végrehajtása, problémák kezelése, jogi, pénzügyi, dokumentációs és kommunikációs tevékenységek végzése céljából
 • Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása releváns szereplők aktív közreműködésével, 2 fős Titkárság felállítása a koordinációs és konzultációs feladatok ellátásához
 • klímastratégiák elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények szervezése és lebonyolítása: 2 konferencia, 3 workshop, 4 szemléletformáló akció

A projekt átfogó és specifikus céljainak elérésével a Zala Megyei Önkormányzat rugalmasan tud alkalmazkodni a változó külső feltételekhez, időben fel tud készülni a várható változásokra, mindezt úgy, hogy a felkészülés széleskörű partnerség és társadalmi-gazdasági konszenzus keretei között valósul meg.


vissza...