EFOP-1.6.3.-17-2017-00004

vissza...

 

 

Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.3.-17-2017-00004

.
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.

A kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat, Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

A projekt címe: Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések

A szerződött támogatás összege: 74.998.560,-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.3.-17-2017-00004

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt alapvető célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt országos szintű felzárkózás-politikai célok megvalósítása a területi szintű szereplők és döntéshozók bevonásával.

A projekt megvalósítása által a stratégia alapelvei Zala megyében hatékonyan érvényesülni fognak, elősegítve ezzel a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét, integrációját és felzárkózását.

A projekt célja a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatását illetően az országos szintű és a lokális, településszintű problémamegoldás mellett egy újabb perspektíva, a megyei szintű helyzetfeltárás és esélyteremtés módszereinek kialakítása.

A projektben kialakításra kerülő, egész Zala megyére kiterjedő koordinációs és konzultációs rendszer elősegíti az egyes állami, gazdasági és társadalmi szereplők közötti eredményes együttműködést annak érdekében, hogy az esélyegyenlőséget és a felzárkózást érintő megyei szintű problémákra megoldást lehessen találni.

A projekt végrehajtásával rendszeresebbé, összehangoltabbá és hatékonyabbá válnak a települési önkormányzatok közötti együttműködések, így a tapasztalatcsere és a kooperáció által tágabb platformon nyílik lehetőség a hátrányos helyzetű, többségi társadalom által bizonyos szempontok szerint diszkriminált célcsoportok felzárkózásának, integrációjának és esélyegyenlőségének biztosítására, továbbá a közszolgáltatások megszervezésére. 

Tevékenységek:

  • Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása és működtetése
  • A projekt eredményeinek beépítése a megyei fejlesztéspolitikai dokumentumokba
  • Társadalmi felzárkózást célzó koordináció
  • Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat
  • Szervezetfejlesztő, érzékenyítő tréning szervezése a Zala Megyei Önkormányzat munkatársai számára

vissza...