TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 projekt összefoglaló

Kedvezményezett neve:   Zala Megyei Önkormányzat

Projekt megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerek:

          Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,

          Sármellék Község Önkormányzata,

          Zalaszentgrót Város Önkormányzata.

          Projekt címe:

          Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2016. július 1.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2019. június 30.

Projekt elszámolható összköltsége: 259.332.650,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 259.332.650,- Ft

 

Projekt szakmai tartalma:

 

 1. projekt célja

 

A projekt célja olyan kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása, amelyek csatlakoznak a turisztikai attrakciókhoz, összekötik a térségi jelentőségű turisztikai vonzerőket, hozzájárulnak a kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításához és fejlesztéséhez, ezáltal a helyi gazdaság élénkítéséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez.

 

 1. a projekt szakmai-műszaki tartalma

 

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium további tagjai: Sármellék Község Önkormányzata, Zalaszentgrót Város Önkormányzata, és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A projekt keretében az alábbi turisztikai célú, kerékpáros turisztikai útvonalak kerülnek kialakításra:

 

 1. Sármellék településen a Dózsa Gy. utcától az Ízek útján át Zala folyó vízügyi töltéséig. A Dózsa Gy. u. állami közúthoz való csatlakozásától az Ízek útjáig, forgalomtechnikai kijelöléssel, közúton való átvezetéssel, az Ízek útjának burkolat-helyreállításával, majd az Ízek útjának további szakasza a töltésen lévő kerékpárúthoz csatlakozva, a Zala töltés kerékpározás szempontjából történő megerősítése:
 2. Dózsa György úton nyitott kerékpársáv kialakítása, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, táblázás) beépítése, 2000 m,
 3. Meglévő aszfalt burkolatú gyalogjárda szélesítése, 3,00 m széles gyalog- és kerékpárút kialakítása, forgalomtechnikai elemek (burkolatjelek, táblázás) beépítése, a 76-os főút biztonságos keresztezésének kialakítása sárga villogós jelzőlámpa telepítésével, 100 m
 4. Zala utcában kétoldali 0,5-0,5 m széles stabilizált útpadka kialakítása, 340 m,
 5. Zala utca további szakaszán és Ízek útján 1 réteg aszfalt fedőréteg építése, kiegyenlítő réteggel, árok kialakítással; 930m hosszon továbbá 1m-es burkolatszélesítés, kétoldali 0,5m széles útpadka építésével, 2510 m,
 6. A jelenlegi földút nyomvonalán stabilizált mezőgazdasági földút kialakítása, töltés alapozással, árokrendszerek kiépítésével, 530 m,
 7. Aszfalt burkolatú, kétirányú kerékpárút kialakítása, töltés alapozással, a Sármellék felőli végén útelzáró sorompóval, 180m,
 8. A Zala töltés kerékpározás szempontjából történő megerősítése, 1920 m.

 

 1. Zalaszentgrót településen fürdőhöz vezető kerékpárút létesítése:
 2. A Nyár utca – Akácfa utca – Szentpéteri utca vonalán Zalaszentgrót belvárosában, a meglévő kisforgalmú utakon 3852 m kerékpározható út, jellemzően forgalomtechnikai kijelöléssel,
 3. A Termálfürdő bejáró útjának az országos közúthoz való csatlakozása és tüskeszentpéteri bekötő út (Nyár utca) között 505 m gyalog- és kerékpárút kialakítása.

 

 1. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységként kerékpárosbarát projektelem kerül megvalósításra: az építési tevékenység részeként kerékpáros pihenőhelyek kerülnek kialakításra, továbbá az útügyi műszaki előírásnak megfelelő kerékpártámaszok kerülnek telepítésre. A települések biztosítják a kerékpárosoknak szóló információszolgáltatást. A szükséges szervízszolgáltatások, és az alapvető szerviz egységcsomagok biztosítása a fejlesztett útvonalak mentén vállalkozók bevonásával történik.

 

III. A projekt keretében megvalósításra kerülnek az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a releváns tevékenységek:

 1. A) Marketing tevékenység: marketing stratégia készül, amelyben meghatározásra kerülnek a projekthez kapcsolódó üzleti marketing tevékenységek.
 2. B) Nyilvánosság biztosítása:

Megvalósításra kerül a beruházás típusára és nagyságára vonatkozó kommunikációs csomagnak megfelelő valamennyi nyilvánossági feladat.