Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

A Zala Megyei Önkormányzat az Interreg CENTRAL EUROPE program keretében megvalósuló „A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatának támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú projektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját, amelynek ezúttal Vass István passzívháza adott otthont. A találkozó elején Szabó Károly projektmenedzser köszöntötte a résztvevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint megtudtuk az első időszakban az energiahatékonysági projekt elméleti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is készült, amely a hazai energiahatékonysági jógyakorlatokat, valamint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést és gazdasági hozzáadottértékeket mutatja be. Ezen felül készülőben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombathelyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kialakításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a megújulóenergia hasznosításának lehetőségeibe.

A projekt bemutatását követően Kókai Miklós, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismertette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket, mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszélgetés keretében Vass István, a HEVA Kft. ügyvezetője vezette be a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú előírások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kiválasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működtetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek fenntartási költségeihez viszonyítva.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ a projekttel kapcsolatban:

Zala Megyei Önkormányzat

Szabó Károly

szabo.karoly@zalamegye.hu