Projektjeink

A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.1.1-15 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra.

A támogatási szerződést aláírását követően, 2016. július 1-től megkezdődött az a közös munka, amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. is.

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításának hosszú távú célja, hogy a Zala megyére kiterjedően létrejövő és a már működő foglalkoztatási együttműködések tevékenységei járuljanak hozzá a megye gazdasági növekedéséhez, a munkahelyteremtéshez és a vidéki népesség helyben tartásához. Közvetlen célja pedig foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkához juttatása.

A projekt megvalósításához paktum szervezet felállítására volt szükség, melynek körét a megyei gazdasági, önkormányzati és civil szereplők együttműködő szereplői adják.

A foglalkoztatási együttműködési projekt hatékony és eredményes megvalósításában több mint harminc szereplő vállalt közreműködést. Az együttműködés nyitott, így további szervezetek is jelezhetik csatlakozási szándékukat a jövőben.

Az együttműködési megállapodást a konzorciumi partnerek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamar képviselője írta alá a paktum alakuló ülésén 2016. november 14-én, Zalaegerszegen. A többi szervezet csatlakozási nyilatkozat aláírásával vált az együttműködés részévé.

A paktum a munkaerő-piaci szereplők szerződésben rögzített összefogására jött létre azzal a céllal, hogy előmozdítsák a növekvő és tartós foglalkoztatást, így a gazdaság növekedését a megyében, foglalkoztatást elősegítő programokat valósítsanak meg, összehangolják a megyei szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra,összehangolják a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósításának érdekében.

A finanszírozás alapját a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum” c., TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 kódszámú projekt biztosítja 2021. június 30-ig.

Az aláíró felek a célok megvalósítása érdekében egy olyan finanszírozási rendszer kialakítását kívánják bevezetni, amely összehangolja és egyesíti a foglalkoztatáspolitikai célra rendelkezésre álló önkormányzati, vállalkozói és egyéb helyi forrásokat, a munkaerő-piaci támogatási rendszer lehetőségeit, és minél nagyobb mértékű külső pályázati (hazai és európai uniós) és befektetői forrás megszerzésére törekszik.

2016-11-16

Megyei foglalkoztatási együttműködés

A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.1.1-15 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra. A támogatási szerződést aláírását követően, 2016. július 1-től megkezdődött az a közös munka, amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási […]
2015-09-04

Kárpátaljai gyermekek a Holnapocska Táborban

Kárpátalja beregszászi, ugocsai és nagyszőlősi járásából érkeztek gyermekek júliusban a Zala megyei Holnapocska Táborba, Zalaszabarba. A gyermekeket felkereste Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke is. A Zala Megyei Közgyűlés kétmillió forinttal támogatta az ukrajnai Csoma (Tiszacsoma) községet, csatlakozva a magyar […]
2015-02-11

SI-HU-2-2-022 (World2000)

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatási rendszeréhez benyújtott Egészséges Közösségek című SI-HU-2-2-022 számú projekt Szállítási szerződás: World2000 Kft. Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárás. Egészséges Közösségek (Helathy) projekt keretében: mozgásösztönző, mozgáskultúra-fejlesztő, környezet- és egészségtudatos programok, állóképesség-fejlesztő tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése. Gyarmati Adrienn […]
2015-02-11

SI-HU-2-2-022 (Kormányhivatal)

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatási rendszeréhez benyújtott Egészséges Közösségek című SI-HU-2-2-022 számú projekt Szerződés: Zala Megyei Kormányhivatal Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárás. Egészséges Közösségek (HEALTHY) projekt keretében: iskolai egészségfejlesztésre és tanulói egészségmagatartásra vonatkozó kutatási program tervezés, kivitelezés, iskolai egészségfejlesztést támogató környezet […]
2015-02-11

Nyitott ház akadálymentesítése

A Zala Megyei Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Operatív Program “Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” c. pályázati kiírás keretében nyert támogatást a zalaegerszegi Nyitott ház Módszertani Intézet komplex akadálymentesítésére. A projekt főbb elemei: – akadálymentes parkolók kialakítása, – bejárati rámpa felújítása, korlát és járda kiépítése, – személyszállító lift telepítése, – akadálymentes […]
2015-02-11

Tájékoztató A szociális foglalkoztatás esélyeinek növelése c. 1713/2/55 azonosító számú projektről

A Zala Megyei Önkormányzat támogatásban részesült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a „ A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretén belül „ Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése „ című pályázatán. A  fenntartónak megítélt támogatási összeg […]
2015-02-11

A Zalavári Történelmi Emlékpark turisztikai fejlesztése

Ezzel a címmel nyert pályázatot a Nyugat-dunántúli Operatív Program „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” elnevezésű  kiírásán a  Zala Megyei Önkormányzat, melyhez 13.500.000 Ft saját forrást biztosított. Az együttműködés szerződésének ünnepélyes aláírására ma került sor Keszthelyen a Városházán. Manninger Jenő a Zala Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: a Zala Megyei Önkormányzatnak […]
2015-02-11

A minőségi oktatás jegyében

A TÁMOP-3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázaton sikeresen szerepelt Zala Megye Önkormányzata. A részletekről tartott sajtótájékoztatót Bánfalvi Péter projektvezető, a Zala Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális osztályának vezetője. A pályázaton összesen 125 millió forintot nyert az önkormányzat, melyet 5 – megyei fenntartású – szakképző iskola és […]