Projektjeink

A támogatásban részesülő foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiájának érdekében.

A megyei foglalkoztatási paktumnak szorosan együtt kell működni a helyi és a megyei jogú városi paktumszervezetekkel. Ennek érdekében rendszeresen tartanak egyeztetést a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Államtitkársága képviselőinek közreműködésével. A 2017. június 13-i egyeztetésen a NGM-ot a Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya részéről Veres Andrea szakmai irányító projektmunkatárs és Buday Balázs projektmunkatárs, valamint Borsos József tanácsadó képviselte.

A zalaegerszegi paktum részéről Oláh Gábor és Nemes-Juhász Gabriell a Városfejlesztő Zrt., és Hegedűs Márta, a Kontakt nonprofit kft-től, a nagykanizsai  paktum részéről Polai György, a keszthelyi paktum részéről Kalotsa Gergely, Vozár Péterné és Lenkainé Pásti Katalin, míg a lenti paktum részéről Fekete Nóra volt jelen.

A megyei paktum képviseletében Pácsonyi Imre megyei alelnök, dr Árok Krisztina főosztályvezető (Kormányhivatal) és munkatársai, Nagy András a ZMV ügyvezetője, dr Mester László megyei főjegyző (ZMÖH), Bali József ügyvezető (ZMTFÜ), valamint a paktum iroda és a projektmenedzsment vett részt a megbeszélésen.

Kovács Károly paktummenedzser a megyei paktum jelenlegi állásáról, együttműködési tervekről tájékoztatta a résztvevőket, míg NGM képviselői a foglalkoztatási projektek országos helyzetéről. A helyi paktumok képviselői pályázataik jelenlegi állását ismertették.

2017-06-16

Zala megyei foglalkoztatási paktumok egyeztetése

A támogatásban részesülő foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások
2017-06-16

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum főtevékenységének indítása

2016. november 14-én írták alá Zalaegerszegen a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumot az abban résztvevő konzorciumi tagok (Zala Megyei Kormányhivatal, Zala Megyei Önkormányzat,
2016-11-16

Megyei foglalkoztatási együttműködés

A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.1.1-15 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra. A támogatási szerződést aláírását követően, 2016. július 1-től megkezdődött az a közös munka, amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási […]
2015-09-04

Kárpátaljai gyermekek a Holnapocska Táborban

Kárpátalja beregszászi, ugocsai és nagyszőlősi járásából érkeztek gyermekek júliusban a Zala megyei Holnapocska Táborba, Zalaszabarba. A gyermekeket felkereste Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke is. A Zala Megyei Közgyűlés kétmillió forinttal támogatta az ukrajnai Csoma (Tiszacsoma) községet, csatlakozva a magyar […]
2015-02-11

SI-HU-2-2-022 (World2000)

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatási rendszeréhez benyújtott Egészséges Közösségek című SI-HU-2-2-022 számú projekt Szállítási szerződás: World2000 Kft. Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárás. Egészséges Közösségek (Helathy) projekt keretében: mozgásösztönző, mozgáskultúra-fejlesztő, környezet- és egészségtudatos programok, állóképesség-fejlesztő tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése. Gyarmati Adrienn […]
2015-02-11

SI-HU-2-2-022 (Kormányhivatal)

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatási rendszeréhez benyújtott Egészséges Közösségek című SI-HU-2-2-022 számú projekt Szerződés: Zala Megyei Kormányhivatal Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárás. Egészséges Közösségek (HEALTHY) projekt keretében: iskolai egészségfejlesztésre és tanulói egészségmagatartásra vonatkozó kutatási program tervezés, kivitelezés, iskolai egészségfejlesztést támogató környezet […]
2015-02-11

Nyitott ház akadálymentesítése

A Zala Megyei Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Operatív Program “Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” c. pályázati kiírás keretében nyert támogatást a zalaegerszegi Nyitott ház Módszertani Intézet komplex akadálymentesítésére. A projekt főbb elemei: – akadálymentes parkolók kialakítása, – bejárati rámpa felújítása, korlát és járda kiépítése, – személyszállító lift telepítése, – akadálymentes […]
2015-02-11

Tájékoztató A szociális foglalkoztatás esélyeinek növelése c. 1713/2/55 azonosító számú projektről

A Zala Megyei Önkormányzat támogatásban részesült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a „ A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretén belül „ Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése „ című pályázatán. A  fenntartónak megítélt támogatási összeg […]
2015-02-11

A Zalavári Történelmi Emlékpark turisztikai fejlesztése

Ezzel a címmel nyert pályázatot a Nyugat-dunántúli Operatív Program „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” elnevezésű  kiírásán a  Zala Megyei Önkormányzat, melyhez 13.500.000 Ft saját forrást biztosított. Az együttműködés szerződésének ünnepélyes aláírására ma került sor Keszthelyen a Városházán. Manninger Jenő a Zala Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: a Zala Megyei Önkormányzatnak […]
2015-02-11

A minőségi oktatás jegyében

A TÁMOP-3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázaton sikeresen szerepelt Zala Megye Önkormányzata. A részletekről tartott sajtótájékoztatót Bánfalvi Péter projektvezető, a Zala Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális osztályának vezetője. A pályázaton összesen 125 millió forintot nyert az önkormányzat, melyet 5 – megyei fenntartású – szakképző iskola és […]