Projektjeink

A „Zala megye klímastratégiájának kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című projekt keretében elkészült Zala Megye Klímastratégiájának egyeztetési változata, mely a Klímabarát Települések Szövetségének észrevételeit, javaslatait tartalmazva kerül társadalmasításra.

A jövő egyik meghatározó kihívása, Magyarország más tájaihoz hasonlóan, Zala megyében is az éghajlatváltozás lesz. A nyári hőhullámok gyakoriságának, hosszának és intenzitásának növekedése, az aszályokhoz, villámárvizekhez egyaránt vezető szélsőségesebbé váló évi csapadékeloszlás az éghajlatváltozás egyértelmű tünetei, amelyek fokozódására fel kell készülni. A szélsőséges időjárási események fokozódásának következtében Zala megye lakossága, természetes, természetközeli élőhelyei, növény- és állatvilága, továbbá épített környezete számos kihívással szembesül a következő évtizedekben. A klímastratégia az azonosított problématerületek mindegyikére vonatkozóan részletes helyzetfeltáráson alapuló célokat és intézkedéseket jelöl ki, amelyeknek közös jellemzője, hogy a várható változásokra tervezett formában megvalósuló, időben megkezdett felkészülést támogatják.

Zala megye klímastratégiája a lakossági célcsoportra irányuló közvetlen szemléletformálási tevékenységek ösztönzése mellett nagy hangsúlyt fektet az emberekkel szoros, napi kapcsolatban álló intézmények munkatársainak megszólítására is, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a személyes példamutatás, közvetlen megszólítás vezetnek leginkább eredményhez. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem, és az azzal azonos jelentőséggel bíró alkalmazkodás minden Zala megyei lakos, intézmény, vállalkozás és civil szervezet közös ügye. A klímastratégia sikeres végrehajtásának egyik kulcsa e szereplők egymásra találása, hosszú távú partneri kapcsolatok kialakítása és sikeres működtetése.

A stratégiában meghatározásra került Zala megye klímavédelmi jövőképe, amely azokra az adottságokra és a meglévő tervekben, programokban lefektetett fejlesztési elképzelésekre épít, amelyek már eddig is meghatározták a megye fenntartható fejlődés és klímavédelem érdekében tett lépéseit. Ennek megfelelően a klímastratégia a Zöld utat a zalai klímabarát megoldásoknak jelmondatot tűzte ki a klímastratégia jövőképéül, amelynek értelmében Zala megye az összehangolt, klímabarát és tervszerű turisztikai, erdészeti, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és településüzemeltetési mérséklési és alkalmazkodási programok és projektek sikeres megvalósítójává válik.

A fenti gondolatokat tükröző, azok alapján összeállított célrendszerben az összesen 15 db mitigációs, adaptációs és szemléletformálási cél alá rendelt 42 db intézkedést tartalmazó megyei klímastratégia eredményes megvalósítása esetén Zala megye 2050-re a turisztikai, erdészeti, mezőgazdasági és zöldfelület-gazdálkodási fenntartható klímavédelmi beruházásaival, valamint a települések megújuló energetikai és energiahatékonysági fejlesztéseivel eredményesen csökkenti kibocsátásait. Az alkalmazkodást szolgáló fejlesztései révén megvédi a természeti erőforrásait, természeti és épített környezetét, sérülékeny térségeit és településeit, valamint kiváló turisztikai adottságait. Intézményei, vállalkozásai és lakossága egyaránt hasznosítják az új, klímabarát megoldásokat és aktívan összefognak és közreműködnek a klímabarát megoldások és jó példák elterjesztésében.

Zala megyei klímastratégia

Számítunk együttműködésére és várjuk észrevételeit a gyorvari.adrienn@zalamegye.hu és a simonne.nagy.margit@zalamegye.hu e-mail címekre december 19-ig.

Zalaegerszeg, 2017. november 27.

 

 

                                                                                              Tisztelettel:

 

                                                                                                                                               Dr. Pál Attila

 

2017-11-27

Zala Megyei Klímastratégia kidolgozása

A „Zala megye klímastratégiájának kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint
2017-11-27

Turisztikai műhelymunka Csömödérben

Csömödérben , a Zalaerdő Zrt. turistaszállásán tartotta műhelytalálkozóját a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása című projekt
2017-11-17

Klímastratégia rajzverseny kiállítás Lentiben

Pácsonyi Imre, a közgyűlés alelnöke nyitotta meg Lentiben a Zala Megyei Önkormányzat által a megye klímastratégiájának kidolgozásához kapcsolódó
2017-11-14

Foglalkoztatási Paktum KKV konferencia Nagykanizsán

Nagykanizsán rendezték meg a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum KKV konferenciáját, melyet Dénes Sándor polgármester és Bene Csaba,
2017-10-31

A turisztikai termékfejlesztés jó gyakorlatait tanulmányozták az INSiGHTS Partnerek Horvátországban

A nemzetközi filmfesztiváljáról híres Motovun volt a helyszíne 2017. október 17-20. között a a Zala Megyei Önkormányzat
2017-10-09

Második alkalommal nyerte el a családbarát munkahely címet a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által hetedik alkalommal meghirdetett Családbarát munkahely pályázat díjait október 4-én adták át
2017-10-06

Zalai Krónika 2017. 40. hét

A tartalomból: Adóügyek és pályázatok a megyei közgyűlés napirendjén – Tájak, ízek, székelyek – közös pályázat Kovászna megyével – 1 milliárd forintos zöldterület-fejlesztés Keszthelyen – 745 éves a tündéri település, Csonkahegyhát    
2017-09-21

Közös kerékpáros turisztikai hálózatot alakítanak ki szlovén és magyar partnerek

A közel 2,3 millió euróból megvalósuló projekt hétfőn Lentiben tartott nyitókonferenciáján dr. Vitályos Eszter,
2017-09-19

Zala Megye Értékei

Szeptember 15-én Lentiben adták át ünnepélyes keretek között a Zala Megyei Értéktárba felvett „Zala Megyei Érték” címet tanúsító okleveleket. Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Pál Attila,
2017-07-13

City Cooperation – 24 város

A projekt 3 országot érintő nyitókonferenciájára 2017. július 3-án délután került sor Loipersdorf-ban. A rendezvény megnyitóján Werner Gutzwar, mint Fürstenfeld Város Polgármestere, mint a Keletstájer Városok
2017-06-16

Zala megyei foglalkoztatási paktumok egyeztetése

A támogatásban részesülő foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások
2017-06-16

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum főtevékenységének indítása

2016. november 14-én írták alá Zalaegerszegen a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumot az abban résztvevő konzorciumi tagok (Zala Megyei Kormányhivatal, Zala Megyei Önkormányzat,
2016-11-16

Megyei foglalkoztatási együttműködés

A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.1.1-15 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra. A támogatási szerződést aláírását követően, 2016. július 1-től megkezdődött az a közös munka, amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási […]
2015-09-04

Kárpátaljai gyermekek a Holnapocska Táborban

Kárpátalja beregszászi, ugocsai és nagyszőlősi járásából érkeztek gyermekek júliusban a Zala megyei Holnapocska Táborba, Zalaszabarba. A gyermekeket felkereste Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke is. A Zala Megyei Közgyűlés kétmillió forinttal támogatta az ukrajnai Csoma (Tiszacsoma) községet, csatlakozva a magyar […]
2015-02-11

SI-HU-2-2-022 (World2000)

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatási rendszeréhez benyújtott Egészséges Közösségek című SI-HU-2-2-022 számú projekt Szállítási szerződás: World2000 Kft. Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárás. Egészséges Közösségek (Helathy) projekt keretében: mozgásösztönző, mozgáskultúra-fejlesztő, környezet- és egészségtudatos programok, állóképesség-fejlesztő tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése. Gyarmati Adrienn […]
2015-02-11

SI-HU-2-2-022 (Kormányhivatal)

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatási rendszeréhez benyújtott Egészséges Közösségek című SI-HU-2-2-022 számú projekt Szerződés: Zala Megyei Kormányhivatal Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül lefolytatott közbeszerzési eljárás. Egészséges Közösségek (HEALTHY) projekt keretében: iskolai egészségfejlesztésre és tanulói egészségmagatartásra vonatkozó kutatási program tervezés, kivitelezés, iskolai egészségfejlesztést támogató környezet […]