CETC-M9

A lengyelországi Wroclawban tartotta soros ülését a napokban a Baltikumot és az Adriai-tengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (KEKF ETT) közgyűlése. Az útvonal mentén fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezetben két magyar megye – Zala és Vas – önkormányzata is tevékenykedik.

A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt a wroclawi rendezvényen, ezt követően pedig beszámolt a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában a 2016-ban végzett tevékenységek eredményeinek megvitatása és az idei évre tervezett feladatok meghatározása állt. A közös célok elérése érdekében kiemelten fontos a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók irányába, melyet a Zalaegerszegen működő Stratégiai Központ által kidolgozott tanulmányok, SWOT elemzések támasztanak alá.

A 2016 májusában megnyitott Stratégiai Központ munkájának eredményeként benyújtásra került egy pályázat is az Interreg Central Europe Program keretében „Környezetbarát áruszállítás az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért” címmel, melynek elbírálása 2017 májusára várható.  A projekt megvalósulásával hozzájárulna az észak-déli tengely menti áruszállítás gazdaságosabbá és környezetkímélőbbé tételéhez az alkalmazni kívánt intelligens fejlesztési megoldások révén. A 2017 szeptember és 2020 augusztus között megvalósítandó projekt tevékenységeinek koordinálását a zalaegerszegi Központ végezné.

A jövőbeli terveket illetően korábban is megfogalmazódott, hogy a Társulás célkitűzései között nem csak az észak-déli irányú tranzitforgalom megfelelő infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a tagrégiók társadalmi kohéziójának erősítése és a további gazdasági – kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása is szerepeljen. A mostani ülésen pedig többen is hangsúlyozták, hogy a közlekedési prioritások mellett az együttműködés teret adhat egyéb területeknek, mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű turizmus, kultúra, illetve a környezetvédelem. A Társulás tevékenységi területeinek kiterjesztéséről szóló hivatalos döntés a közgyűlés 2017 szeptemberére tervezett következő ülésén várható.

A közgyűlés keretei között került sor a Társulás munkájában eddig megfigyelőként résztvevő Alsó-Szilézia Vajdaság csatlakozási szerződésének aláírására, melynek révén teljessé vált a közlekedési folyosó Lengyelországon áthaladó szakasza mentén elhelyezkedő tagrégiók köre. Az együttműködés szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír Alsó-Szilézia taggá válása, mivel meglévő szoros gazdasági kapcsolatai révén lehetőség nyílik az érintett cseh területek bevonására az ETT munkájába – emelte ki Pácsonyi Imre.

A Társulás további tevékenységét megalapozó háttéranyagok készítésében és a közlekedési folyosó mentén fekvő területek gazdasági fejlődésének előmozdítását célzó fejlesztéseket szolgáló további projektek kidolgozásában nagy szerep hárul a Zalában működő Stratégiai Központra. A szervezeti egység fenntartásához a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (mint a KEKF ETT Stratégiai Központjának a Zala Megyei Önkormányzattal közös működtetője) a Külgazdasági és Külügyminisztérium ETT-16 kódszámon meghirdetett az Európai Területi Társulások 2016. évi működési és fejlesztési támogatásra kiírt pályázati felhívására benyújtott ETT-16-0020 azonosító számú pályázata 3.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Ekler Elemér – Zalatáj

 

 

 

2017-03-21

Bővülő nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

A lengyelországi Wroclawban tartotta soros ülését a napokban a Baltikumot és az Adriai-tengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult Közép-Európai Közlekedési Folyosó
2016-05-25

Zalai Krónika 2016. 21. hét

A tartalomból: CETC közgyűlés a Megyeházán – Város napja Zalaegerszegen – Zala és Kovászna értékeiről Lentiben – Erdei tábor Zalaszabaron – Falunap és megemlékezés Csödén    
2016-05-06

A Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi Társulás (CETC-EGTC) Közgyűlésének ülése és Stratégiai Központjának megnyitása Zalaegerszegen

A Társulás Közgyűlésének 2016. május 5-i ülésén már bemutatásra került a Stratégiai Központ által kidolgozott, a Central Europe Programme keretében benyújtásra kerülő első projektjavaslat is „Környezetbarát áruszállítás az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért” címmel, amely elősegítené, hogy a teherszállítás zöldebbé és intelligensebbé váljon az észak-déli tengely mentén annak érdekében, hogy a […]
2015-12-04

CETC soros ülése Horvátországban

December 3-án Zágrábban tartotta soros ülését a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, melynek tagjai – köztük Zala megye – a Baltikumot az Adriai-tengerrel összekötő multimodális útvonal közös fejlesztése érdekében fogtak össze. A zágrábi ülés aktualitását az adta, hogy Horvátország uniós csatlakozását követően mostanra vált lehetővé a horvát […]
2015-02-11

Együtt az M9-es útért

A zalai polgári politikai erők szerint van egyetértés a nyugat-dunántúli régió tervezett észak-déli gyorsforgalmi útjának nyomvonaláról, s közös fellépésre hívnak mindenkit. Tegnapi sajtótájékozatóján erről számolt be Manninger Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, Nagy Kálmán alelnök és Gyutai Csaba, Zalaegerszeg alpolgármestere. A politikusok utaltak arra, hogy már augusztusban született egy egyezség […]
2015-02-11

CETC Route 65 – útvonal tengerekhez

2004. április 6-án a lengyelországi Szczecin-ben a Svéd Királyság Skane Régiója, a Lengyel Köztársaság Nyugat-Pommerániai, Alsó-Sziléziai és Lubusi Régiói, a Cseh Köztársaság Hradec Kralove Régiója, valamint a Szlovák Köztársaság Pozsonyi Önkormányzati Régiója megállapodást írt alá, egy a Balti tengertől – akkor még Pozsonyig kiépítendő közlekedési folyosó létrehozására.  2007. május 29-én […]
2015-02-11

IDEJE ZÖLD JELZÉST ADNI A CETC-ROUTE65 FOLYOSÓNAK

Manninger Jenő, a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeményezés Transzregionális Kormányzó Bizottságának elnökeként 2009. október 13-án nyitja meg a „Zöldebb és intelligensebb közlekedés” című konferenciát Brüsszelben, melyet a Visegrádi Alap Standard Grant Programja is támogatásra érdemesnek talált. A résztvevő 6 közép-európai ország 11 régiója által képviselt, 2004-ben alakult Közép-Európai Közlekedési Korridor (CETC-Route65) […]
2015-02-11

A 21. század kihívásai a közlekedésben

A Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeményezés Transzregionális Kormányzó Bizottsága (CETC Route65 ) soros elnöki tisztségét adta át a november 9-10-én Keszthelyen megrendezett konferencián Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke Varasd megye főispánjának. Az együttműködés, amelynek egyik legfőbb pozitívuma, hogy alulról jövő kezdeményezés, 2004-ben indult, és az észak-déli irányú közlekedési folyosó […]
2015-02-11

Nyilatkozat az észak-déli közlekedési zöld folyosóról

A lengyel közlekedési minisztérium szervezésében került megrendezésre a CETC Route65 folyosó által érintett országok közlekedéspolitikáért felelős minisztereinek konferenciája 2010. június 28-án. A 6 ország tárcavezetői aláírták az ún. „SZCZECINI (támogatói) NYILATKOZATOT” az észak-déli zöld folyosóról A Közép-Európai Közlekedési Folyosó (CETC-ROUTE65) Régióközi Irányító Bizottságának politikai és szakértői tagjaiként részt vett a […]